Länkstig

Leder främjandet av kvinnors egenmakt till uppfattningar om hot?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 890 000 SEK
Projekttid
2024 - 2026
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Leder främjandet av kvinnors egenmakt till uppfattningar om hot? Ett forskningsprojekt om vem som hotas av kvinnors egenmakt, under vilka förutsättningar och varför. Den övergripande forskningsfrågan för detta projekt är: hur skapas och vad påverkar uppfattningar om framsteg vad gäller kvinnors egenmakt som hotande i västerländska demokratier? Medan tidigare forskning antyder att äldre generationer är mer benägna att motsätta sig sociala förändringar som främjar jämställdhet, har projektets team i en nyligen publicerad artikel funnit att det snarare är unga män som är mest benägna att uppfatta framsteg inom kvinnors rättigheter som hotande i Europas demokratier. Med utgångspunkt från denna studie syftar detta projekt till att ytterligare undersöka dels vilka demografiska grupper som är mest benägna att uppfatta framsteg inom kvinnors egenmakt som hotande och dels vilka faktorer som motiverar motstånd till jämställdhet.