Länkstig

QoG-forskare beviljade pengar för deltagande i ett stort EU-projekt

Publicerad

Idag gratulerar vi våra kollegor Marcia Grimes, Marina Nistotskaya och Frida Boräng som nyligen fick finansiering som partner i ett europatäckande konsortium.

Projektet "RESPOND – Rescuing Democracy from Political Corruption in Digital Societies" fick 6 miljoner euro genom EU Horizon Framework. QoG är en av 16 partners, och konsortiet kommer att ledas av Alice Mattoni vid universitetet i Bologna. Projektet samlar psykologer, statsvetare, sociologer, medievetare och historiker och kommer att pågå från 2024 till 2029. Marcia Grimes, Marina Nistotskaya och Frida Boräng samt en post-doc kommer att arbeta främst med ämnen relaterade till politisk ekonomi och lobbying. Den lokala delen av bidraget är 363 000 euro.