Göteborgs universitet
Bild
En filmkamera står uppställd.
Foto: Sam McGhee
Länkstig

Val 2022

Video (1:47)
Forskare förklarar: Åsiktsröstning
Video (1:56)
Forskare förklarar: Valrörelsen
Video (1:45)
Forskare förklarar: Rösta ärligt
Video (1:37)
Forskare förklarar: Sveriges riktning
Video (1:14)
Forskare förklarar: Valkompasser
Video (1:35)
Forskare förklarar: Valmanifest
Video (1:58)
Forskare förklarar: Röstningsparadoxen
Video (1:43)
Forskare förklarar: Folkets agenda

SOM-seminariet: Hög tid för Göteborg

Med anledning av stadens 400-årsjubileum och att demokratin i Sverige firar 100 år har SOM-institutet för första gången gett ut en forskarantolgi om Göteborg. Hög tid för Göteborg utgår från svaren från mer än 15 000 göteborgare i de årliga SOM-undersökningarna i Göteborg mellan åren 2016 och 2020.

Hög tid för Göteborg presenterades under ett seminarium den 22 oktober 2021.

Arrangör: SOM-institutet.

Mer information på SOM-institutets webbsida

Video (2:56:01)
Hög tid för Göteborg

Hur har pandemin påverkat vår demokrati?

Den pågående pandemin i världen har påverkat oss på många olika sätt, inte minst vad gäller snabba beslut av riksdag och regering. I många länder har pandemin påverkat de demokratin och människor har tvingats inskränka sina demokratiska rättigheter. Har pandemin påverkat vår demokrati och hur ser det ut runt om i världen? Hör Sören Holmberg, seniorprofessor berätta om demokratiernas sätt att hantera pandemin runt om i världen.

Seminariet spelades in på Forskartorget under Bokmässan 2021.

Arrangör: Riksdagen.

Video (14:43)
Hur har pandemin påverkat vår demokrati?

Kvinnliga representationen i politiken

I januari 1922 tog de första kvinnorna plats i Sveriges riksdag efter en lång kamp för politiskt rösträtt och politisk representation. Hur har de senaste 100 åren representation sett ut och hur ser vi på framtiden? Hör Lena Wängnerud, professor, berätta om hur den ökade kvinnliga representationen påverkat politiken.

Seminariet spelades in på Forskartorget under Bokmässan 2021.

Arrangör: Riksdagen.

Video (16:41)
Kvinnliga representationen i politiken

Utbildningsmaterial för gymnasiet

Inbjudna gästföreläsare