Bild
Keys
Foto: Akhilesh Sharma/Unsplash
Länkstig

REGEND (Re-gendering Diplomacy)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2023 - pågående
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen och Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI

Finansiär
Norwegian Research Council

Kort beskrivning

REGEND (Re-gendering Diplomacy) handlar om sammanflätningen av genus och diplomati ca 1750-1850.