Bild
En pusselbit som saknas.
Foto: Sigmund
Länkstig

Att upprätthålla statskapacitet i en modern stat

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 851 000
Projekttid
2024 - 2026
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen.

Kort beskrivning

Att upprätthålla statskapacitet i en modern stat: Relationen medborgare-stat och frivillig efterlevnad i Sverige. Det finns oroande tecken på att statskapaciteten urholkas i Sverige. Moderna staters förmåga att genomföra politik bygger på tillit, frivilligt deltagande och kvasi-frivillig efterlevnad. Sverige har dock många invånare med ursprung i stater där maktutövningen snarare bygger på våld och tvång. Med enkätundersökningar och registerdata undersöker vi om det är svårare att förmå sådana personer att hörsamma statens påbud än dem med ursprung i Sverige. Vidare prövar vi om efterlevnad kan stärkas genom att skapa mer tillitsfulla relationer mellan medborgare och frontlinjebyråkrater. Vi använder enkätexperiment för att undersöka om det spelar roll vem medborgare möter i deras kontakter med staten. Projektet bidrar till kunskap som kan hjälpa myndigheter att ta fram strategier för att förbättra medborgarnas relation till staten.