Göteborgs universitet
Bild
Studenter hälsas välkomna sin första dag.
Foto: Emelie Asplund

Europakunskap och Europastudier

Vad innebär Brexit? Vilka konsekvenser har den ökade migrationen till Europa haft för EU-samarbetet? Vad innebär det att vara europeisk? Om detta är frågor som väcker ditt engagemang är ämnet Europakunskap något för dig!

Inom Europakunskap studerar du de viktigaste tendenserna i Europa utifrån flera olika perspektiv: historiskt, politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Vi diskuterar den ökande betydelsen av kulturella identiteter – från de redan etablerade nationella identiteterna, till de nya identiteter som skapas tack vare migrationsrörelser. Du lär dig att granska och reflektera över “Europa som idé och verklighet” och att sätta in Europa i ett globalt sammanhang.

Du kan läsa program och kurser i Europakunskap på såväl grund- som avancerad nivå. Inom masterprogrammen finns double degree-samarbeten med universitet i Kina, Tyskland och USA. Det gör det möjligt att att söka en masterutbildning med inriktning double degree och ta två examina på samma gång. 

Därför ska du välja Europastudier

  • Tvärvetenskap är viktigt – inom Europastudier samarbetar så många som nio olika akademiska ämnen.
  • Du möter engagerade och tillgängliga lärare och personal – vi bryr oss om din framtid!
  • Du kan påverka din utbildning – studentrepresentanter finns med i programnämnden.
  • Praktik – ett uppskattat inslag där du får testa det du lärt dig i verkligheten.
  • Utbytesstudier – du har stora möjligheter att läsa utomlands.
  • Engagerade och duktiga studenter – studentgrupper som Brännpunkt Europa och Studentgrupp Europa arrangerar både föreläsningar och sociala aktiviteter.
  • Våra alumner har spännande jobb i Sverige, Europa och världen.
Foto: Emelie Asplund

Utbildning på avancerad nivå

Läs ett år utomlands och ta dubbla masterexamina

Inom Europastudier finns flera double degree-möjligheter. Double degree innebär att du läser ett år vid Göteborgs universitet och ett år utomlands vid något av våra partneruniversitet i Tyskland, Kina och USA. Förutom fördjupning av ditt ämne och internationell erfarenhet, får du två examina – ett från varje universitet. Double degree söks som inriktning på masterprogrammen. 

Foto: University of Konstanz
Foto: Karin Andersson
Foto: University of North Carolina, Chapel Hill