Göteborgs universitet
Bild
Studenter hälsas välkomna sin första dag.
SG-Europa är vår studentförening som ordnar många roliga aktiviteter, speciellt för nya studenter. Här presenterar de sig på en av introduktionerna.
Foto: Emelie Asplund

Inom Europakunskap studerar du de viktigaste tendenserna i Europa utifrån flera olika perspektiv: historiskt, politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Vi diskuterar den ökande betydelsen av kulturella identiteter – från de redan etablerade nationella identiteterna, till de nya identiteter som skapas tack vare migrationsrörelser. Du lär dig att granska och reflektera över “Europa som idé och verklighet” och att sätta in Europa i ett globalt sammanhang.

Därför ska du välja Europastudier

  • Tvärvetenskap är viktigt – inom Europastudier samarbetar så många som nio olika akademiska ämnen
  • Du möter engagerade och tillgängliga lärare och personal – vi bryr oss om din framtid!
  • Du kan påverka din utbildning – studentrepresentanter finns med i programnämnden
  • Praktik – ett uppskattat inslag där du får testa det du lärt dig i verkligheten
  • Utbytesstudier – du har stora möjligheter att läsa utomlands
  • Engagerade och duktiga studenter – studentgrupper som Brännpunkt Europa och Studentgrupp Europa arrangerar både föreläsningar och sociala aktiviteter
  • Våra alumner har spännande jobb i Sverige, Europa och världen
  • Du får en bra utbildning: Utbildningarna i Europakunskap har hög kvalitet.

Läs utomlands och ta dubbla masterexamina

Inom Europastudier finns flera double degree-möjligheter för den som vill läsa något av våra masterprogram. Double degree innebär att du läser ett år vid Göteborgs universitet och ett år utomlands vid något av våra partneruniversitet i Tyskland, Kina eller USA. Förutom fördjupning av ditt ämne och internationell erfarenhet, får du två examina – ett från varje universitet. Double degree söks som inriktning på masterprogrammen.