Bild
Karta över Europa
Foto: Christian Lue
Länkstig

QoG forskare får 3.75 miljoner Euro för projektet Measuring the Quality of Government at the Subnational Level

Publicerad

Idag gratulerar vi Nicholas Charron, Victor Lapuente och Monika Bauhr som har tilldelats pengar från EU-kommissionens DG REGIO för projektet "'Measuring the quality of Government at the subnational level and comparing results with previous studies – rounds 5 and 6. Det är ett 48 månaders forskningsanslag värt cirka 3,75 miljoner Euro (cirka 41 miljoner SEK).

Projektet består av att samla in ny data över cirka 225 EU-regioner i två omgångar (2024 och 2027) tillsammans med fallstudiefältsarbete i utvalda regioner. Datan som samlas in kommer bland annat att gå till att konstruera en 5:e och 6:e omgången av "European Quality of Government Index" (EQI), som Nicholas, Victor och Monika har arbetat med tidigare. Läs mer om European Quality of Government Index på vår hemsida:

European Quality of Government Index