Bild
Torrsprickor i jord
Foto: Abhishek Pawar
Länkstig

ERC-anslag till forskning om extremväder och jämställdhet i afrikansk politik

Publicerad

Statsvetaren Aksel Sundström får ett ERC Starting Grant på drygt 15 miljoner kronor. Han ska undersöka om följderna av naturkatastrofer i afrikanska länder påverkar människors attityder till kvinnliga politiker samt om katastrofer påverkar representationen av kvinnor i politiken.

ERC Starting Grant är ett av de mest prestigefyllda forskningsanslagen i Europa och delas ut av det Europeiska forskningsrådet (ERC). Forskningsanslaget som är på 1,5 miljoner euro löper över fem år och riktar sig till forskare som är i början av karriären. Målsättningen är att främja de bästa forskarna och de mest excellenta idéerna.

– Det här känns otrolig bra. Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att leda denna satsning. För mig innebär detta att jag kan tänka långsiktigt och vara mer ambitiös än vad kortare projekt tillåter, säger Aksel Sundström.

Han är universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen och den ende vid Göteborgs universitet som tilldelas ett ERC Starting Grant år 2023. Aksels forskning handlar om politisk representation, med särskilt fokus på frånvaron av kvinnor och unga i politiken, samt om miljöpolitik i låginkomstländer. För pengarna startar han forskningsprojektet Fem-LEAD (Female Leadership and Effects from African Droughts) där han ska undersöka hur extremväder, som torka och andra naturkatastrofer, påverkar jämställdheten i afrikansk politik.

Enligt Aksel Sundström finns det skäl att tro att människor som befinner sig i chock till följd av extremväder kan vilja byta ut sina ledare.

– Det kan exempelvis handla om att medborgare vill byta ut sina ledare mot outsiders, eller mot ”starka män” som har erfarenhet av att skaffa bistånd till drabbade regioner via korrupta nätverk, något som är vanligt i afrikanska länder. Jag vill ta reda på i vilken utsträckning sådana förutsättningar påverkar om kvinnor ställer upp i afrikanska val och vilken chans de har att bli valda.

Hittills har forskarna bara skrapat på ytan när gäller att förstå varför kvinnor lyckas nå politiska poster i vissa länder och inom vissa partier men inte i andra. Afrika är en region där relativt få studier gjorts om kvinnors politiska representation.

Att koppla ihop människors förändrade livsvillkor på grund av extremväder och deras attityder till kvinnor i maktpositioner har inte gjorts tidigare. Genom projektet, som kombinerar studier av den allmänna opinionen och politisk representation, hoppas Aksel Sundström kunna utveckla ett nytt teoretiskt ramverk och han ska genomföra en rad empiriska observationer.

– Vi ska använda oss av unika data på val från en rad afrikanska länder, inte minst Sydafrika, samt genomföra enkäter, experimentella undersökningar och intervjuer.

Text: Anna-Karin Lundell

 

Läs mer
Pressmeddelande från ERC: ERC Starting Grants: 400 bright minds awarded over €628 million

Mer om ERC Starting Grant (ERC-StG)

Individuella bidrag för unga lovande forskare, 2–7 år efter doktorsexamen, med banbrytande forskningsidéer och en stark potential att bli en av framtidens forskningsledare. Ett ERC-StG-bidrag har ett maxbelopp på 1,5 miljoner euro och en löptid på upp till fem år, samt ställer krav på att mottagaren ska bedriva sin forskning vid en värdinstitution inom EU eller i något av de associerade länderna.

I den senaste utlysningen beviljas totalt 400 forskare ERC Starting Grants, av 2 696  sökande.