Länkstig

Franska, magisterexamen 60 hp och masterexamen 120 hp

Rekommenderad studiegång för magisterexamen respektive masterexamen i franska vid institutionen för språk och litteraturer. Se också länk till lokal examensbeskrivning, där anges vilka regler som gäller för examen.