Göteborgs universitet
Bild
Vasaparken Göteborgs universitet
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Vår forskarutbildning

Varmt välkommen till forskarutbildningen inom socialt arbete! Under fyra år lär du dig bedriva högkvalitativ forskning. Tillsammans med andra forskarstuderande bidrar ni till nya kunskaper inom fältet.

Målet med utbildningen är att utveckla dina kunskaper och färdigheter för att självständigt arbeta med forskning inom socialt arbete. Du ansöker till utbildningen via Göteborgs universitets sökandeportal. Som forskarstuderande bidrar du till kunskapsutvecklingen inom ämnet med en vetenskaplig avhandling utifrån ett eget forskningsprojekt.

Bli doktorand – studera på forskarnivå!

Forskarutbildningen i socialt arbete vänder sig till dig som har en socionomexamen, eller annan högskoleexamen inom närliggande område, en examen på avancerad nivå med ett vetenskapligt arbete om minst 15 hp och som nu vill studera på forskarnivå. 

För att bli forskarstuderande, en doktorand, ansöker du om en doktorandtjänst via universitets sökandeportal. När vi utlyser lediga doktorandtjänster hittar du detaljerad information i annonsen om vad du behöver skicka med i ansökan samt kontaktuppgifter om du har frågor.

Forskarutbildning är under fyra år på heltid. I din doktorandtjänst har du även institutionstjänstgöring, vilket betyder att du får undervisa under din studietid. Beroende på tjänstgöringsgrad kan din doktorandtid förlängas. Utbildningen leder till en doktorsexamen – med stor chans till anställning såväl inom som utanför akademin efteråt!

Forska på verksamhetsfrågor

Som samverkansdoktorand har du möjlighet att kombinera studier på forskarnivå med en extern anställning inom det sociala arbetets områden.