Göteborgs universitet
Bild
Göteborgs universitets huvudbyggnad
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Vår forskarutbildning

Vill du forska inom socialt arbete och göra skillnad i människors liv? Varmt välkommen till forskarutbildningen hos oss på institutionen för socialt arbete! Tillsammans med andra forskarstuderande bidrar ni till nya kunskaper inom fältet.

På institutionen för socialt arbete bedrivs högkvalitativ forskning med stor ämnesbredd. Vi är ca 140 medarbetare där alla forskare är organiserade i forskningsplattformar. I någon av våra forskningsplattformar så väl som i de till institutionen knutna nationella och internationella forskningsnätverken, ingår också du som doktorand.

Vår institution finner du vid campus Haga och det är hos oss som ett av landets mest sökta utbildningar finns, socionomprogrammet, där du som doktorand ges möjlighet att undervisa under din utbildning.

Under ditt första år läser du i huvudsak kurser, medan du år två-fyra arbetar med ditt avhandlingsarbete. Du förväntas också delta aktivt i institutionens seminarieverksamhet där du också själv löpande presenterar ditt avhandlingsprojekt.

Forskarutbildningen i socialt arbete omfattar 240 högskolepoäng och avslutas med en doktorsexamen. Det är också möjligt att avlägga en licentiatexamen om 120 högskolepoäng. Mer information om respektive examina, krav för antagning och övrig information om utbildningen återfinns i den allmänna studieplanen.Bli doktorand – studera på forskarnivå!

Forskarutbildningen i socialt arbete vänder sig till dig som har en socionomexamen, eller annan högskoleexamen inom närliggande område, en examen på avancerad nivå med ett vetenskapligt arbete om minst 15 hp och som nu vill studera på forskarnivå. 

För att bli forskarstuderande, en doktorand, ansöker du om en doktorandtjänst via universitets sökandeportal. När vi utlyser lediga doktorandtjänster hittar du detaljerad information i annonsen om vad du behöver skicka med i ansökan samt kontaktuppgifter om du har frågor.

Forskarutbildning är under fyra år på heltid. I din doktorandtjänst har du även institutionstjänstgöring, vilket betyder att du får undervisa under din studietid. Beroende på tjänstgöringsgrad kan din doktorandtid förlängas. Utbildningen leder till en doktorsexamen – med stor chans till anställning såväl inom som utanför akademin efteråt!

Forska på verksamhetsfrågor

Som samverkansdoktorand har du möjlighet att kombinera studier på forskarnivå med en extern anställning inom det sociala arbetets områden.