Göteborgs universitet
Bild
Göteborgs universitets huvudbyggnad
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Vår forskarutbildning

Välkommen till institutionen för socialt arbetes sida om forskarutbildning!

Vill du bli doktorand i socialt arbete och bidra med ny kunskap? En forskarutbildning i socialt arbete fördjupar dina kunskaper och ger dig vetenskaplig skolning. Du utvecklar ett självständigt och kritiskt tänkande med målsättningen att bidra med ny kunskap till omvärlden.

Avhandlingar, seminarier och disputationer