Göteborgs universitet
Länkstig

Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning

Forskarutbildningen syftar till att ge den studerande möjlighet att utveckla förmågan att självständigt bedriva samhällsvetenskaplig forskning och utvecklingsarbete inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Forskningsämnet omfattar såväl samhällets politiska och ekonomiska strukturer som dess organisations-, familje- och individnivå.

Ämnet hanterar fundamentala problemställningar rörande människans upplevelser och handlande, dels som individ, dels i samspel med andra människor och som delaktig i sociala, kulturella, politiska och ekonomiska samhälleliga skeenden och institutioner. Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning har en given koppling till innehållet i skolans samhällsorienterade ämnen och skolämnet samhällskunskap, men inbegriper även studiet av olika strukturella och institutionella faktorer som rör organisation av utbildning och lärande i samhället.

Länk till Samhällsvetenskapliga fakulteten