Göteborgs universitet
Bild
Foto: Stefan Ideberg
Länkstig

Vår forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan är i en yrkesutbildning för forskare med intresse för den offentliga samhällsorganisationen. Utbildningen leder till licentiatexamen (120 hp) eller doktorsexamen (240 hp) i ämnet offentlig förvaltning.

Utbildningen innehåller teoretisk fördjupning, breddning och metodologisk skolning. Målet är att utveckla sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna bedriva forskning i offentlig förvaltning samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom att skriva en vetenskaplig avhandling.

Vid sidan av en akademisk karriär finns även en stor efterfrågan på forskningskompetens på arbetsmarknaden, inte minst inom FOU-enheter i statlig, regional och kommunal förvaltning.
Utbildningen syftar även till att träna doktorandernas kommunikativa och pedagogiska färdigheter vad gäller att uttrycka sig väl i tal och skrift såväl inom som utanför akademiska sammanhang. En obligatorisk kurs i pedagogik ingår. Doktoranderna får kunskap om planering, ledning och genomförande av forskningsprojekt.

Utbildningen ger möjligheter till internationella kontakter t.ex. i form av medverkan vid forskningskonferenser och/eller vistelse vid utländskt lärosäte.