Länkstig

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Kontaktinformation

Fax
031-786 23 91
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg
Leveransadress
Läroverksgatan 11
411 20 Göteborg


Om Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Mer information hittar du på vår webb: https://www.gu.se/pedagogik-kommunikation-larande

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) bildades 1 juli 2010 då institutionen för pedagogik och didaktik omorganiserades och delades upp i fyra nya institutioner.

I institutionens kunskapsområden ingår frågor om lärande, undervisning, kommunikation och identitet hos barn, unga och vuxna. Detta innefattar ett intresse för människors meningsskapande och kunskapsutveckling i vardagsliv såväl som i institutionella och professionella sammanhang. Vid institutionen ges utbildning inom förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem samt masterprogram i IT och lärande respektive barn- och ungdomsvetenskap. Dessutom bedrivs omfattande forskning inom de olika områdena.