Länkstig

Dick Kasperowski

Professor

Avdelningen för lingvistik och vetenskapsteori
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C532
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Dick Kasperowski

(Se engelsk sida)

Artikel i GU-journalen 2008-02-08

www.gu-journalen.gu.se/innehall/Nyheter+Detalj/