Bild
Lärare med surfplatta undervisar i skolklass.
Länkstig

Lärares digitala arbete - balans mellan krav och stöd?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4,8 MSEK
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

Skolans digitalisering förändrar lärares arbete och detta projekt fokuserar på obalanser mellan krav och stöd i lärares digitala arbete. Projektet är ett svenskt-australiensiskt samarbete som ska utmynna i såväl jämförande analyser som policyriktlinjer för lärares digitala arbetsmiljö.

Om projektet

Forskningsprojektet syftar till att undersöka lärares digitala arbete och framförallt när det finns påtagliga skillnader mellan krav och stöd. Obalanser i lärares arbete har rapporterats både från fackligt-utbildningspolitiskt håll och i organisationsforskning, men inte i relation till digitaliseringsområdet. Frågan är högaktuell då en ny nationell digitaliseringsstrategi och läroplan sjösätts i Sverige 2018–2019 som också förespråkar förändrade arbetssätt i skolan. Kunskapen om hur lärares arbete förändras när digitala plattformsteknologier som lärplattformar och sociala media får genomslag är fortfarande relativt outforskad och sällan relaterad till en skolans marknadisering. Projektet fokuserar svenska förhållanden och genomförs i samarbete med en existerande australiensk studie. Både kvalitativa och storskaliga plattformsdatametoder utnyttjas. En viktig del av projektet utgörs av att ta fram policyriktlinjer med arbetsmarknadsparter.

Resurser

Digitalt metodarkiv för att spåra användares aktiviteter i plattforminfrastrukturer – (applikationer för skärmaktivitet och ”packet sniffing”)
BalanceED

I media

Intervju med Annika Bergviken Rensfeldt, på Suntarbetsliv.se: De vill styra upp lärares digitala arbetsmiljö

Annika Bergviken Rensfeldt, Panelsamtal i serien AW med forskare, tema ”Arbetsmarknad i kris och förändring” anordnat av Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Folkuniversitetet (inspelad panelsamtal från 2020-09-21) 
Panelsamtal Arbetsmarknad i kris och förändring

Projektmedlemmar

Projektledare:

Annika Bergviken Rensfeldt, docent
institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Göteborgs universitet:

Thomas Hillman, docent
institutionen för tillämpad IT

Mona Lundin, docent
institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Catarina Player Koro, docent
institutuonen för didaktik och pedagogisk profession

Monash University:

Neil Selwyn, professor
Department of Education

 

Publikationer

Selwyn, N., Hillman, T., Bergviken Rensfeldt, A. & Perotta, C. (2021). Digital Technologies and the Automation of Education: Key Questions and Concerns. Postdigital Science and Education. https://doi.org/10.1007/s42438-021-00263-3

Cone, L., Brøgger, K., Berghmans, M., Decuypere, M., Grimaldi, E.,Hartong, S., Hillman, T., Ideland, M., van de Oudeweetering, K., Landri, P., Player-Koro, C., Bergviken Rensfeldt, A., Rönnberg, L., Taglietti, D., Vanermen, L. (2021). Pandemic Acceleration: Covid-19 and the emergency digitalization of European education. European Education Research Journal. https://doi-org.ezproxy.ub.gu.se/10.1177/14749041211041793

Bergviken Rensfeldt, A., Hillman, T. Kiesewetter, S., Lundin, M., Moraiti, K., Osborne, T., Player-Koro, C., Rahm. L., & Selwyn, N. (2021). Teachers’ (future) digital work within platform infrastructures. Paper for "The Future of Work" - examining discourses and social practices. International and interdisciplinary conference, Sorbonne University, Paris, France November 25-26, 2021.

Bergviken Rensfeldt, A., Moraiti, K., Lundin, M., & Player-Koro, C. (2021). “I log in to several systems then I flip between them”: Teachers’ work in digital platform infrastructures, Paper for Nordic Educational Research Association (NERA), Odense, Denmark, 3-5 Nov 2021.

Bergviken Rensfeldt, A., Player-Koro, C., Hillman, T. & Lundin, M. (2021). Pressed for Time? How Platform Infrastructures and Professional Demands condition Teachers’ Digital Work. Paper for the European Conference for Educational Research (ECER), Geneva, Switzerland, 6-10 September 2021.

Kiesewetter, S., Bergviken Rensfeldt, A., Hillman, T. (2021). Analyzing Datafication in Swedish Policy and Practice: a Problematization Approach. Paper for the European Conference for Educational Research (ECER), Geneva, Switzerland, 6-10 September 2021.

Bergviken Rensfeldt, A., & Player-Koro, C. (2020). “Back to the future”: Socio-technical imaginaries in 50 years of school digitalization curriculum reforms. Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, 16(2). https://doi.org/10.7577/seminar.4048

Selwyn, N. (2020). Digital labour meets the classroom. Research Intelligence, 145. http://der.monash.edu/wp-content/uploads/2021/01/Research-Intelligence-DEC-2020.pdf

Bergviken Rensfeldt, A., & Player-Koro, C. (2020). School data markets under formation: How platform infrastructure policies regulate public education and teachers’ work. Paper for NERA, Turkku, Finland, 5 March 2020.

Bergviken Rensfeldt, A., Player-Koro, C., Lundin, M, Osborne, T. & Kiesewetter, S. (2020). Competing times: how teachers’ professional work is ordered by and negotiated with the political economy of school digitization. Accepted for ECER, 2020.