Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Lärare med surfplatta undervisar i skolklass.
Länkstig

Lärares digitala arbete - balans mellan krav och stöd?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4,8 MSEK
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

Skolans digitalisering förändrar lärares arbete och detta projekt fokuserar på obalanser mellan krav och stöd i lärares digitala arbete. Projektet är ett svenskt-australiensiskt samarbete som ska utmynna i såväl jämförande analyser som policyriktlinjer för lärares digitala arbetsmiljö.

Om projektet

Forskningsprojektet syftar till att undersöka lärares digitala arbete och framförallt när det finns påtagliga skillnader mellan krav och stöd. Obalanser i lärares arbete har rapporterats både från fackligt-utbildningspolitiskt håll och i organisationsforskning, men inte i relation till digitaliseringsområdet. Frågan är högaktuell då en ny nationell digitaliseringsstrategi och läroplan sjösätts i Sverige 2018–2019 som också förespråkar förändrade arbetssätt i skolan. Kunskapen om hur lärares arbete förändras när digitala plattformsteknologier som lärplattformar och sociala media får genomslag är fortfarande relativt outforskad och sällan relaterad till en skolans marknadisering. Projektet fokuserar svenska förhållanden och genomförs i samarbete med en existerande australiensk studie. Både kvalitativa och storskaliga plattformsdatametoder utnyttjas. En viktig del av projektet utgörs av att ta fram policyriktlinjer med arbetsmarknadsparter.

Projektmedlemmar

Projektledare:

Annika Bergviken Rensfeldt, docent
institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Göteborgs universitet:

Thomas Hillman, docent
institutionen för tillämpad IT

Mona Lundin, docent
institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Catarina Player Koro, docent
institutuonen för didaktik och pedagogisk profession

Monash University:

Neil Selwyn, professor
Department of Education