Länkstig

Jesper Lundgren

Universitetslektor

Högskolan för scen och
musik
Besöksadress
Eklandagatan 86
41261 Göteborg
Postadress
Box 210
40530 Göteborg

Prefekt

Högskolan för scen och
musik
Besöksadress
Eklandagatan 86
41261 Göteborg
Postadress
Box 210
40530 Göteborg

Om Jesper Lundgren

Bakgrund Sedan augusti, 2023 är jag prefekt vid Högskolan för scen och musik, en roll som jag tidigare har haft Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet under perioden 2014-2020. Vägen dit gick via psykologexamen 1998, och filosofie doktorsexamen i psykologi. Under 2013 blev jag docent i psykologi vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Musiken har alltid varit en följeslagare även om jag i huvudsak arbetat med andra saker. Sedan 2011 är jag medlem av Vocal Art Ensemble.

Forskning Parallellt med kliniskt arbete har jag också ägnat mig åt forskning. Initialt handlade forskningen framför allt om vuxna tandvårdsfobiker med inriktning på etiologi och behandlingsbarhet men har senare även inkluderat ungdomar på olika sätt. De frågor som intresserat mig rör hälsopsykologi på olika sätt och har förutom tandvård även omfattat smärta, och sjukdomar som påverkas av livsstil och egenvård, som t.ex. astma och diabetes. För närvarande är den forskning som jag är delaktig i huvudsakligen kopplad till olika doktorandprojekt där jag är handledare. Ett projekt handlar om hur samsjuklighet påverkar effekter av behandling mot ångest och depression. Här är jag huvudhandledare för psykolog Erik Nilsson som är doktorand vid Psykologiska institutionen. Ett annat projekt rör en beteendeintervention inom tandvården för att hjälpa unga med blödande tandkött att förbättra sin munhälsa. Här är jag bihandledare åt tandhygienist Sandra Lod Dimenäs som är doktorand vid Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin.