Länkstig

Jesper Lundgren

Universitetslektor

Högskolan för scen och
musik
Besöksadress
Fågelsången 1
41256 Göteborg
Postadress
Box 210
40530 Göteborg

Prefekt

Högskolan för scen och
musik
Besöksadress
Fågelsången 1
41256 Göteborg
Postadress
Box 210
40530 Göteborg

Om Jesper Lundgren

Bakgrund Efter psykologstudier i Göteborg började jag i januari 1998 mitt arbete som psykolog inom folktandvården. Arbetet där handlade i huvudsak om behandling av personer med fobisk tandvårdsrädsla utifrån ett kognitivt beteendeterapeutiskt perspektiv, undervisning på grundutbildning och vidareutbildning för tandvårdspersonal samt forskning och FoU-handledning. Jag disputerade 2003 med avhandlingen ”Dental Fear – Psychophysiology, Cognition and Behavior” och under följande tio år delade jag min tid mellan Folktandvården, Odontologiska institutionen och Psykologiska institutionen. Jag blev docent 2013 och sedan 2014 arbetar jag heltid på Psykologiska institutionen med tjänst som universitetslektor. Under perioden 1 juli 2014 till 30 juni 2020 hade jag uppdraget som prefekt på institutionen.

Undervisning Min undervisning varit inriktad på personlighetspsykologi, vetenskaplig metod, psykometri samt etik. Dessutom har jag föreläst om fobier och hälsopsykologi.

Forskning Parallellt med mitt kliniska arbeta har jag sedan 1998 också ägnat mig åt forskning. Initialt handlade forskningen framför allt om vuxna tandvårdsfobiker med inriktning på etiologi och behandlingsbarhet men har senare även inkluderat ungdomar på olika sätt. De frågor som intresserat mig rör hälsopsykologi på olika sätt och har förutom tandvård även omfattat smärta, och sjukdomar som påverkas av livsstil och egenvård, som t.ex. astma och diabetes.För närvarande är den forskning som jag är delaktig i kopplad till olika doktorandprojekt där jag är handledare. Ett projekt handlar om behandlingsformen Unified Protocol och hur den fungerar jämfört med manualbaserad KBT. Här är jag huvudhandledare för psykolog Erik Nilsson som är doktorand vid institutionen. Ett annat projekt rör en beteendeintervention inom tandvården för att hjälpa unga med blödande tandkött att förbättra sin munhälsa. Här bihandleder jag tandhygienist Sandra Lod Dimenäs som är doktorand vid Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin.