Länkstig

Pia Williams

Professor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen B Åsikten
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Pia Williams

Forskningsintressen: Min forskning är riktad mot Early Childhood Education and Care (ECEC) med fokus på problemställningar som rör villkor för barns lärande och utveckling. Framför allt frågor med avseende på samarbetets betydelse (peer collaboration), samt kvalitets- och policyfrågor i relation till förskollärares professionella utveckling och barns lärande, lek och utveckling i förskolan och förskoleklass.

För närvarande är jag delaktig i flera forskningsprojekt som är finansierade av Vetenskapsrådet.

Läs mer om projekten:

Kompetensutveckling och förskolans kvalitet

https://www.gu.se/nyheter/forskare-undersoker-samband-mellan-forskolepersonals-kompetensutveckling-och-forskolans-kvalitet

Unga svenskar och Engelska

https://www.gu.se/en/research/young-swedes-and-english-use

Lärares professionella digitala kompetens

https://www.gu.se/nyheter/forskare-ska-undersoka-larares-digitala-kompetens

Jag är också forskningsledare för miljön Policy, Profession, Kvalitet och barns Lärande (PPQL).

Ta del av pågående aktiviteter här:

https://www.gu.se/forskning/ppql