Länkstig

Pia Williams

Professor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen B Åsikten
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Pia Williams

Forskningsintressen: Min forskning är riktad mot Early Childhood Education med fokus på problemställningar som rör barns villkor för lärande och utveckling. Framför allt frågor med avseende på yngre barns lärande och då specifikt samarbetets betydelse (peer collaboration), kvalitets- och policyfrågor i relation både till förskollärares professionella utveckling och barns lärande, lek och utveckling i förskolan och förskoleklass.

Pågående forskningsprojekt handlar om Gruppstorlekens betydelse i förskolan; Kvalitetsvärderingar i förskolan; Förskollärares och lärares professionella digitala kompetens.https://www.gu.se/forskning/larares-professionella-digitala-kompetens