Länkstig

Agneta Ranerup

Professor

Inst tillämpad IT, avd för
informatik
Besöksadress
Lindholmen Forskningsgången 6
Göteborg
Rumsnummer
474 ADRS
Postadress
41296 Göteborg

Om Agneta Ranerup

Agneta Ranerup (agneta.ranerup@ait.gu.se) forskar inom E-hälsa och E-government. Hennes forskning har publicerats i tidskrifter som exempelvis Government Information Quarterly, Electronic Markets, Social Science Computer Review, Patient Education & Counselling, BMC Medical Informatics and Decision Making samt Journal of Medical Internet Research. Hennes senaste forskning har handlat om infrastrukturer och plattformar på offentliga marknader, samt automatiserat (“robotiserat”) beslutsfattande inom offentlig sektor.

Hennes undervisning innefattar handledning på grund- och forskarutbildningsnivå, samt undervisning om metodfrågor och E-government.