Bild
Länkstig

Lärande, utbildning och samhällets digitalisering

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

Inom forskningstemat bedrivs forskning om digitala teknologier och deras användning i förskola, skola, högre utbildning, civilsamhälle och arbetsliv.

Om forskningstemat

Inom temat Lärande, utbildning och samhällets digitalisering bedrivs forskning om digitala teknologier och deras användning i förskola, skola, högre utbildning, civilsamhälle och arbetsliv. Digitaliseringen är en av de krafter som mest tydligt driver samhällsutvecklingen och den förändrar därför också villkoren för lärande, undervisning, skola och utbildning. Idag lever vi i stor utsträckning digitala liv där vi arbetar, studerar, konsumerar och upprätthåller våra sociala kontakter genom internet och med stöd i digitala resurser. Hur digitalisering ändrar förutsättningarna för utbildningspraktiker är därmed en angelägen fråga i dagens samhälle. Inom forskningstemat intresserar vi oss också för hur digitalisering förändrar våra sätt att arbeta och den professionella kompetensen i offentliga verksamheter. Även frågor som hur datafiering, med tillgången till stora datamängder för utvinning och bearbetning av data, förändrar villkoren för lärande, samarbete och ledning av verksamheter är delar av vår forskning. Ett av forskningens centrala mål är att genom ett nyanserat och kritiskt förhållningssätt erbjuda en forskningsförankrad syn på digitala teknologiers relation till lärande inom en rad olika kunskapsdomäner.

Nationella och internationella samarbeten

Vår forskning är tvärvetenskaplig och bedrivs i samarbete med forskare från olika områden. Ett sådant exempel är Göteborgsgruppen som är ett mångårigt nätverk inom vilket vi framför allt samarbetar med IT fakulteten vid Göteborgs universitet. Våra internationella partners finns främst vid Oslo universitet, Helsingfors universitet samt vid University of Monash, Australien och vi deltar också i en rad internationella organisationer som EARLI, ECER, NW 23 Policy Studies and Politics of Education med flera.

Forskningsmiljön har också flera samverkansaktiviteter. Återkommande gör vi exempelvis forskningsöversikter för Skolverket och organiserar den årliga konferensen PopUpDig som riktar sig till förskola och skola.

Seminarieverksamhet

Inom forskningstemat finns två seminarier med aktiviteter för våra forskare och doktorander.

TEKNO

Inom seminariet presenteras och analyseras forskning om digitalisering och utbildning. Seminariet leds av docent Annika Bergviken Rensfeldt och professor Johan Lundin vid IT-fakulteten.

Sociokulturella och dialogiska studier (SDS)

Seminariet är en arbetsgemenskap där forskning om lärande, kommunikation och samhällsutveckling presenteras och bearbetas. Inom SDS bedrivs datasessioner, granskning av manus från deltagarna och liknande aktiviteter. Seminariet leds av professor Åsa Mäkitalo och universitetslektor Anne Solli.