Länkstig

Samtidsarkeologiska studier i Atacamaöknen (Chile)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Universidad Católica del Norte. Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo R.P. Gustavo Le Paige (IIAM)

Finansiär
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica – CONICYT. (Chile)

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att kritiskt granska de materiella resterna efter gruvaktiviteter, militära händelser och politisk diktatur som återfinns i Atacamaöknen (Chile).

Bakgrund

Projektet är ett samarbete mellan IIAM-UCN (San Pedro de Atacama, Chile) och Institutionen för historiska studier (Göteborgs universitet) och syftar till att kritiskt granska de materiella resterna efter gruvaktiviteter, militära händelser och politisk diktatur som återfinns i Atacamaöknen (Chile). 

Således kombinerar projektet: de unika landskapen för gruvdrift och militarisering, forskningsproblemen, och relationerna med de lokala samhällena i Atacama- och Loa, med nya teoretiska och metodologiska insikter från både Samtidsarkeologi och Kritiska kulturarvstudier. Projektet kommer att närma sig de materiella lämningarna med både ett arkeologiskt likväl som ett kristisk kulturarvsfokus, samt även frågor om hur de kan återanvändas som kulturarv i framtiden, till exempel inom ramen för utbildning och turism. Inom projektet kommer vi också att utveckla ett jämförande perspektiv som behandlar både chilenska och svenska materiella lämningar av identisk och/eller liknande karaktär. 


Generellt syfte

Stärka det internationella samarbetet mellan arkeologer i Chile och Sverige genom att arbeta inom de tvärvetenskapliga forskningsområdena Samtidsarkeologi and Kritiska kulturarvsstudier, vid studiet av de materiella resterna efter gruvaktiviteter, militära händelser och politisk diktatur som återfinns i Atacamaöknen (Chile). Projektet analyserar de arkeologiska likväl som de sociopolitiska kulturarvsdimensionerna i dessa lämningar och hur de kan återanvändas som kulturarv för framtiden, bland annat inom utbildning och turism.

Specifika målsättningar

• Testa koherensen och komplementariteten mellan olika teoretiska och metodologiska anslag som används av de berörda institutionerna inom forskningsområdena Samtidsarkeologi och Kritiska kultuarvstudier.
• Främja diskussioner om hur det förflutna och kulturarvet kan upplevas och användas på olika socio-politiska sätt i det nuvarande samhället, och främja studiet av materiella rester  av gruvdrift, militära konflikter och interneringsläger i Chile och Sverige.
• Lyfta fram den arkeologiska forskning som bedrivits rörande samtida materiella lämningar i Chile, och främja medvetenheten om dessa studier i det, ofta angloamerikanskt dominerade, svenska arkeologiska samfundet, och fungera som en plattform för jämförande studier av gruvdrift, militära lämningar och interneringsläger i Atacamaöknen och Västergötland, Sverige.
• Öka den vetenskapliga produktionen från de inblandade institutionerna i form av: publicering av gemensamma vetenskapliga artiklar i ledande tidskrifter, anordnandet av sessioner och/eller presentation av föredrag vid internationella konferenser, produktion av både en gemensam utställning och en konferens, och gemensamma forskningsansökningar från olika finansiärer.
• Utveckla ett internationellt samarbetsnätverk och formalisera detta genom avtal mellan de deltagande institutionerna, för att underlätta forskarstipendier, student- och personalutbyte, samhandledning av doktorander, vilket främjar rörligheten för doktorander och forskare från de deltagande institutionerna.

Externa deltagare

Världskulturmuseet:
Adriana Munoz

Universidad Católica del Norte:
Valentina Figueroa Larre
Fernanda Kalazich Rosales
Manuel Prieto Montt
Lautaro Nuñez Atencio


 

<atacama-oknen>