Bild
Kolonin i Bayate på Kuba
Kolonin i Bayate på Kuba växte upp runt produktionen av socker, som man utvann från sockerrör. Alla deltog i skörden.
Foto: Thomas Gustafssons arkiv
Länkstig

Svenskarna i Bayate, Kuba - Ett stycke bortglömd emigrationshistorik

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för historiska studier

Kort beskrivning

Avsikten med projektet är att beforska de materiella och immateriella lämningarna efter den svenska jordbrukskoloni som var belägen i Bayate på östra Kuba under början av 1900-talet. Genom att beforska dessa rester, i form av fysiska lämningar och muntliga berättelser, kan projektet komplettera kunskapen om den svenska emigrationshistoriken med småskaliga berättelser underifrån.