Länkstig

Håkan Karlsson

Professor

Institutionen för historiska studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J511
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Håkan Karlsson

Håkan Karlsson (f. 1962). Jag är professor i arkeologi på institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet. Mina centrala forskningsteman utgörs av arkeologins epistemologi och ontologi, arkeologins samtida politiska dimensioner, relationen mellan kulturarvsförvaltning och publik, och samtidsarkeologi. Jag har skrivit ett antal böcker och artiklar samt varit redaktör för ett antal böcker på dessa teman. För närvarande deltar jag i ett antal samtidsarkeologiska projekt i Kuba och Sverige som i samarbete med lokalbefolkningen behandlar olika typer av samtida materiella och immateriella lämningar exempelvis: före detta Sovjetiska kärnvapenbaser, och lämnibgar efter en svensk emigrantkoloni (Kuba) och lämningar från Kalla kriget (Sverige).

Håkan Karlsson, Arquelogía

Håkan Karlsson (n. 1962). Profesor titular en Arqueología y vicedirector del Departamento de Estudios Históricos de la Universidad de Gotemburgo - Suecia. Mis investigaciones científicas giran en torno a la epistemología y ontología de la arqueología; las dimensiones contemporáneas políticas de la arqueología; la relación entre la administración oficial del patrimonio cultural y la sociedad civil; y la arqueología contemporánea del pasado.

He escrito, editado y coeditado numerosos libros y artículos sobre estos temas. Actualmente trabajo con proyectos de arqueología contemporánea del pasado en Cuba y Suecia. Proyectos en cooperación con colegas historiadores y antropólogos, y con los pueblos locales, investigando restos materiales e inmateriales, como por ejemplo: los restos materiales y inmateriales de la Crisis de Octubre 1962, y los rastros de una colonia de inmigrantes Suecos (Cuba), y restos materiales de la guerra fría (Suecia).