Länkstig

Anna Bohlin

Universitetslektor

Institutionen för globala studier
Telefon
Besöksadress
Konstepidemins väg 2A
41314 Göteborg
Rumsnummer
C317
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Anna Bohlin

Jag är docent i socialantropologi och har varit anställd som lektor i ämnet sedan 2011. Efter min grundutbildning, Ba (Hon) in Social Anthropology and Politics, vid SOAS, University of London, tog jag en doktorsexamen i socialantropologi vid Göteborgs universitet 2001. Mellan åren 1997 och 2008 forskade och undervisade jag i Sydafrika.

Forskningsområde Mina forskningsintressen omfattar second-hand och återbruk, alternativa kulturarvsformer, minne och materiell kultur. Tidigare forskning har fokuserat relationen mellan minne och plats och dess betydelse för demokratiseringsprocesser, medborgarskap och nationsbyggande. Jag har undersökt minne och historiebruk inom det Sydafrikanska landåterlämningsprogrammet; plats, minne och medborgarskap i urbana miljöer; samt museer, kulturarvsinitiativ och försoning i det demokratiska Sydafrika. Vidare har jag forskat om lokalt deltagande inom kulturarvsförvaltning samt om hur "natur" och "kultur" konstrueras och förvaltas inom vattendragsrestaurering.

Pågående forskning

Under senare år har jag intresserat mig för skärningen mellan ting/material, temporalitet och hållbarhet. Nuvarande forskning utforskar människors relationer till vardagsföremål ur ett posthumanistiskt perspektiv. Detta gjordes bland annat inom projektet Re:heritage. Cirkulering och kommodifiering av ting med historia, Vetenskapsrådet, 2014-2019, som undersökte återbruk som en förkroppsligad och alternativ kulturarvspraktik. I samband med projektet deltog jag även i ett samarbete med Världskulturmuseet i Göteborg för utställningen Human:Nature, 2019-2021. För närvarande utforskar jag omständigheter som gynnar långvariga relationer till ting i hushåll i projektet Stilla Saker: Hem, hållbarhet och relationer till ting bortom cirkulering, Vetenskapsrådet, 2020-2024. Jag ingår i ledningsgruppen för Centre for Critical Heritage Studies, ett partnerskap mellan University College London och Göteborgs Universitet.

Undervisning

Jag undervisar framförallt inom socialantropologi samt Masterprogrammet i Globala Studier på teman som hållbarhet och avfall, materiell kultur, försoningsprocesser, urbanstudier, kulturarv samt forskningsmetodik. Handleder även inom forskarutbildningen i socialantropologi (pågående doktorandhandleningar: Proshant Chakraborty och Nanna Rask).

Pågående uppdrag

Ordförande för Sveriges Antropologförbund (SANT)

Medlem i redaktionskommittén för kritisk etnografi: Swedish Journal of Anthropology