Länkstig

Staffan Appelgren

Om Staffan Appelgren

Jag är sedan 2011 anställd som lektor i ämnet socialantropologi. Mina grundläggande universitetsexamina (FK) har jag i socialantropologi och japanska. 1996-1997 var jag forskarstudent vid Tokyo universitet och jag tog min doktorsexamen i socialantropologi vid Göteborgs universitet 2007. Mellan 2008-2011 var jag studierektor på Museion och under perioden 2011-2012 hade jag en post doc-tjänst i kulturarvsstudier vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Sedan 2013 är jag utbildningsledare i socialantropologi.

Forskningsområden Mina forskningsintressen fokuserar materiell kultur, kulturteori, kulturarv, konsumtion, turism, genus, identitetspolitik, globalisering, urbanitet och Japan. Min forskning undersöker ofta dynamiska relationer mellan rörelse och fasthet; processer och former; plasticitet och stabilitet. Tidigare forskning omfattar kulturell globalisering med fokus på tematiserade miljöer i japanska städer, bevarandestrategier kring stadsbebyggelse i Tokyo och avfolkningsproblematiken på japanska landsbygden.

Pågående forskning För närvarande forskar jag om cirkulationen av materiell kultur på second-handmarknader som alternativa former av kulturarv. Jag leder under 2014-2017 projektet Re:heritage – Cirkulering och kommodifiering av ting med historia (Vetenskapsrådet) med Dr. Anna Bohlin. Fältarbete pågår under 2015 och 2016.

Ingår i ledningsgruppen för Critical Heritage Studies, ett internationellt, tvärvetenskapligt forskarnätverk kring kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs Universitet.

Undervisning Erfarenhet av att utveckla, leda och undervisa i kurser och program på både grund och avancerad nivå på svenska så väl som engelska i ämnena socialantropologi, globala studier, asienstudier, kulturarvsstudier, turismstudier, genusstudier, urbana studier. Erfarenhet av att handleda examensarbeten i samma ämnen på både grund och avancerad nivå på både svenska och engelska.

Erfarenhet av uppdrag som studierektor och utbildningsledare med ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet på både grund- och avancerad nivå på både svenska och engelska. För närvarande utbildningsledare i socialantropologi.