Länkstig

Re:heritage - cirkulering och kommodifiering av ting med historia

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Projektet Re:heritage fokuserar på cirkuleringen av materiell kultur på secondhandmarknaden ur ett kulturarvsperspektiv och studerar hur ting som rör sig på marknaden värdesätts, vad cirkuleringen av föremålen innebär, och hur cirkuleringen förändrar relationer mellan människor och saker.

Bakgrund och syfte

Re:heritage fokuserar på cirkuleringen av materiell kultur på secondhandmarknaden ur ett kulturarvsperspektiv och studerar frågor som: Hur värdesätts ting som rör sig på marknaden? Vad innebär cirkuleringen av föremålen, och hur förändrar den relationer mellan människor och saker? På vilka sätt tillskriver man föremålen ett före och ett efter i hanteringen av dem, och hur påverkar detta synen på ägande?

Forskaren Anna Bohlin:

Precis som du kan gå på museum och se på
gamla föremål för att få en bild av hur det var förr kan du uppleva det förflutna när du dricker ur en gammal porslinskopp som du köpt på loppis.

Re:heritage betraktar gamla föremål som en form av cirkulerande kulturarv, som istället för att vara inlåsta i montrar på museum är något som används i vardagen.

Forskningsfrågor och metod

Genom en kombination av kvalitativa metoder, såsom arkivstudier, text- och bildanalys samt etnografiskt fältarbete (deltagande observation och intervjuer) på konkreta platser där det förekommer handel med secondhandföremål, vill projektet bidra till en fördjupning av teoretiska perspektiv på cirkulation av materiell kultur med kulturarvsvärden. 
Projektet syftar också till att nå en ökad förståelse för betydelsen av en expanderande ekonomi baserad på cirkulering, delat ägande och återbruk, det vill säga frågor som är av stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling.
Det empiriska fältet utgörs av tre stråk i Göteborg där begagnade saker spelar en stor roll och värderas extra högt: Andra Långgatan, Haga Nygata och Magasinsgatan, samt Re:making Beamish, en museistudie i norra England.

En del av UGOT Challenge satsningen

Re:heritage projektet ingår i forskningsklustret Making Global Heritage Futures, som är en del av UGOT Challenge, en unik satsning unik satsning inom Göteborgs universitet för att möta globala samhällsutmaningar.

 

Deltagare

Staffan Appelgren, lektor i socialantropologi
Telefon: 031-786 4333
Mejl: staffan.appelgren@globalstudies.gu.se

Anna Bohlin, lektor i socialantropologi
Telefon: 031-786 4144
Mejl: anna.bohlin@globalstudies.gu.se

Helene Brembeck, professor i etnologi
Telefon: 031-786 5828
Mejl: helene.brembeck@cfk.gu.se

Niklas Hansson, forskare i etnologi
Telefon: 031-786 5990
Mejl: niklas.hansson@cfk.gu.se

Ingrid Martins Holmberg, lektor i kulturvård
Telefon: 031-786 4716
Mejl: ingrid.holmberg@conservation.gu.se

Anneli Palmsköld, lektor i kulturvård
Telefon: 031-786 4709
Mejl: anneli.palmskold@conservation.gu.se

Mike Crang, Professor in Geography
Department of Geography, Durham University
Telefon: 0044 191334 1899
Mejl: m.a.crang@durham.ac.uk

Nicky Gregson, Professor in Geography
Department of Geography, Durham University
Telefon: 0044 191 33 44683
Mejl: nicky.gregson@durham.ac.uk

Bild
Foto: Anna Bohlin

Delprojekt: Ringmärkning av prylar

Re:heritage samarbetade med Ingrid Saori Furuta, masterstudent i Design i ett delprojekt som gick ut på att ringmärka prylar i secondhandaffärer för att sedan kunna följa prylarnas fortsatta resa. Syftet var att utforska människors relation med saker över tid.

I sociala medier kan du följa prylarnas resa:

  • Facebook: ReheritageGU
  • Instagram: #reheritage

 

Artiklar

Appelgren, S & Bohlin, A. (2015) Growing in Motion: The Circulation of Used Things on Second-hand Markets. Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research 7(1): 143-168

Appelgren, S & Bohlin, A. (2015) Introduction: Circulating Stuff through Second-hand, Vintage and Retro Markets. Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research 7(1): 3-11

Brembeck, H. (2015) Nostalgi som affektivt redskap på retro- och vintagemarknaden, Kulturella Perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift, Nr 3-4, 3-13

Brembeck, H. & Sörum, N. (2017) Assembling nostalgia: devices for affective captation on the re:heritage market, International Journal of Heritage Studies 23:6, 556-574

Brembeck, H. (2017) Kampen mot sunket. Kaos och ordning i retrovärlden, Kulturella Perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift (under publicering)

Hansson, N. & Brembeck, H. (2015) Market Hydraulics and Subjectivities in the “Wild”: Circulations of the Flea Market. Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research 7(1): 91-121.

Palmsköld A. (2015) Reusing Textiles: on Material and Cultural Wear and Tear. Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research 7(1): 31- 43.

Palmsköld, A. (2017) ’Vintage, retro, shabby chic: concepts used on the Re:heritage market.’ Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, Vol. 47. Forthcoming.

Bokkapitel

Appelgren , S, and Bohlin A.(2017). “Second-hand as Living Heritage: Intangible Dimensions of Things with History.” In The Routledge Companion to Intangible Heritage, edited by Peter Davis and Michelle L. Stefano. London: Routledge

Rapporter

Liimatainen, Merja (2015) En dag på Magasinsgatan – Resultat från en stadssittning. CFK-rapport 2015:2. Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.

Liimatainen, Merja (2015) Pop Boutique – en värld av återbruk av mode på Re:heritagemarknaden. CFK-rapport 2015:1. Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.

Liimatainen, Merja (2016) En dag på Andra Långgatan. CFF-rapport 2016:5. Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.

Liimatainen, Merja (2016) En dag i Haga. CFK-rapport 2016:6. Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.