Bild
Fidel Castro vid 8-årsdagen av revolutionens triumf. Havanna 2 januari 1967.
Fidel Castro vid 8-årsdagen av revolutionens triumf. Havanna 2 januari 1967.
Foto: Instituto de Historia de Cuba
Länkstig

Kubanska erfarenheter: USA:s kubapolitik sedan revolutionen 1959 från ett kubanskt perspektiv

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för historiska studier

Kort beskrivning

Avsikten med projektet är att beforska USA:s kubapolitik, såsom denna gestaltat sig under mer än sex decennier, med utgångspunkt tagen i de kubanska erfarenheterna av denna politik.

Bakgrund

Sedan den kubanska revolutionen triumferade i januari 1959 har det funnits 12 amerikanska förvaltningar från Eisenhower till Trump som, på ett mer eller mindre aggressivt sätt, satt sin prägel på den konfrontativa relationen mellan de två nationerna. Beskrivningarna av denna relation är primärt baserade i amerikanska källor och genomförda av amerikanska forskare, och de har därför ofta en proamerikansk prägel. De kubanska erfarenheterna och upplevelserna av relationen är samtidigt underbeforskade.


Syfte och mål

Avsikten med projektet är att beforska USA:s kubapolitik, såsom denna gestaltat sig under mer än sex decennier, med utgångspunkt tagen i de kubanska erfarenheterna av denna politik.

Projekt syftar till att diskutera de olika amerikanska förvaltningarnas policyer och presentera ett antal engelsk- och spanskspråkiga böcker på temat som är grundade i både amerikanskt såväl som kubanskt källmaterial. Detta samtidigt som dessa böcker närmar sig temat från ett kubanskt perspektiv, eftersom de kubanska erfarenheterna av denna politik fortfarande är ett underbeforskat fält.

Projektet som drivs av Professor Håkan Karlsson (Institutionen för historiska studier, GU) och Dr. Tomás Diez Acosta (Instituto de Historia de Cuba) kommer därför genom sina publikationer att fördjupa kunskapen om förhållandet mellan USA och Kuba under mer än ett halvt sekel.

Resultat

Projektet har i samarbete med förlaget Routledge hittills producerat tre böcker i serien Routledge Studies in the History of the Americas och ytterligare böcker befinner sig under produktion och på planeringsstadiet.

2019. Karlsson, H. & Diez Acosta, T. The Missile Crisis from a Cuban Perspective. Historical, archaeological and anthropological reflections. Routledge: London/New York.
2020. Karlsson, H. & Diez Acosta, T. The Last Year of President Kennedy and the “Multiple Path” Policy Toward Cuba. Routledge: New York/London: 
In press: Karlsson, H. & Diez Acosta, T. The Johnson Administration's Cuba Policy: From “Dirty War” to Passive Containment. London/New York: Routledge.

Externa deltagare

Tomás Diez Acosta