Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Living (with) things - nytt projekt i samarbete med Världskulturmuseet

Publicerad

Anna Bohlin och Staffan Appelgren, socialantropologer vid institutionen för globala studier, har beviljats 400,000 kronor från the Seed Box, för det kommande forskningsprojektet "Living (with) things: Consuming, collecting and caring".

<none>

Projektet är ett samarbete med Världskulturmuseet och handlar om konsumtion och dess roll i miljöförstöring och klimatförändringar.

- Det är roligt att visa att Globala Studier kan bidra till miljöhumaniora, och också att hjälpa till att etablera ämnet i Göteborg. Sen är det naturligtvis extra spännande att kunna arbeta tillämpat med våra forskningsresultat tillsammans med Världskulturmuseet. Vi når ut till publiker som vi aldrig hade nått annars, säger Anna Bohlin.

Målet med projektet är att utforma en treårig utställning på Världskulturmuseet i Göteborg och Stockholm med start 2019. Forskarna kommer att undersöka hur vi relaterar till, värderar och samlar in och kasserar vardagliga objekt. Syftet med utställningen är att väcka motivation och passion för hållbar konsumtion och livsstil.

- Vårt nuvarande projekt Re:heritage fokuserar på hur människors relationer till ting går bortom det språkliga, och därför är det spännande att arbeta ihop med museipedagoger och utställningsproducenter som är vana vid att tänka kreativt kring hur våra kroppar, sinnen och känslor involveras. Sen är det en utmaning att inte tänka traditionell akademisk text, utan konkreta delar i en utställning. Hur fångar man en tioårings intresse? Hur kommunicerar man hållbarhetsfrågor till tonåringar? Går detta att göra samtidigt? säger Anna Bohlin.

En tanke med samarbetet är att det ska mynna ut i nya forskningsansökningar. Bland annat kommer utställningen att innehålla en ”citizen science”-del, där besökare genererar ny kunskap som blir en viktig bas i kommande ansökningar.