Länkstig

Världskris underifrån. De materiella och immateriella lämningarna efter Kubakrisen (1962)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2005 - pågående
Projektägare
Håkan Karlsson

Kort beskrivning

Avsikten med projektet är att beforska materiella och immateriella lämningar från den så kallade Kubakrisen, på den kubanska landsbygden. Genom att beforska dessa rester, i form av fysiska lämningar och muntliga berättelser kan projektet kompletera och utmana den stora berättelsen om krisen med småskaliga berättelser underifrån.

Bakgrund

I oktober 1962 befann sig världen på randen av ett kärnvapenkrig mellan de två supermakterna USA och Sovjetunionen. Den utlösande faktorn till krisen var att Sovjetunionen placerat ut strategiska kärnvapenmissiler på Kuba, bl. a. för att försvara den kubanska revolutionen mot USA:s ständiga aggressioner. Krisen löstes på diplomatisk väg, och världen kunde andas ut. Krisen förlopp, och betydelse under det kalla kriget, är både väldokumenterat och välbeforskat, men det återkommande repeterandet av krisens generella händelseförlopp innebär samtidigt att andra berättelser om densamma har hamnat i skymundan. Idag finns det fortfarande materiella rester kvar på de före detta sovjetiska kärnvapenbaserna, och människor som lever i dessas närhet på landsbygden och i lokalsamhällen bär med sig vardagliga minnen och berättelser om krisen och om de sovjetiska soldaterna. Detta unika material kompletterar och utmanar den övegripande berättelsen om krisen. Sedan 2005 har svenska arkeologer och kubanska historiker, antropologer och arkeologer, inom ramarna för projektet, beforskat dessa materiella och immateriella lämningar.
 

Syfte

Avsikten är att dokumentera och beforska materiella och immateriella lämningar från Kubakrisen på den kubanska landsbygden, hur dessa lämningar har återanvänts, samt hur de brukas som kulturarvsresurser.
 

Mål

Genom att komplementera och utmana den storskaliga berättelsen om Kubakrisen med småskaliga, vardagliga och mänskliga materiella och immateriella berättelser om, och från, densamma skapas ny kunskap.
 

Resultat

Projektet har samlat in, analyserat och publicerat ett omfattande material som bidrar till att öka förståelsen rörande Kubakrisens gnom att dess småskaliga och vardagliga dimensioner lyfts fram.