Bild
koncept hållbar stad
Länkstig

Stadens roll i innovationssamverkan för hållbara städer

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
1 200 000 SEK
Projekttid
2017 - 2018
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Kort beskrivning

Den här studien undersöker hur Vinnovas insatser har bidragit till att utveckla svenska städers förmåga att arbeta med systeminnovationer för en hållbar samhällsutveckling. Ambitionen är att bidra till en konceptuell förståelse för hur statligt innovationsstöd påverkar städers arbete med komplexa samhällsutmaningar och vilka möjligheter och svårigheter som dagens utformning av statliga innovationsinsatser innebär på lokal nivå.