Bild
Göteborgs hamn med containrar
Foto: Göteborgs Hamn
Länkstig

Logistiska konsekvenser av konflikten i Göteborgs containerhamn

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
4 050 000 SEK, varav 2,55 miljoner till universitetet
Projekttid
2017 - 2019
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Samarbetspartners
SSPA
Finansiär
Trafikverket, Lighthouse och SFO Transport

Kort beskrivning

Den långvariga arbetsmarknadskonflikten i APM Terminals containerterminal i Göteborg ledde till en stor minskning av containerflödet under 2017. Stora rederier ställde in direktanlöp med de största fartygen, stora företag lade om sina transporter och även små import- och exportföretag påverkades. I projektet studeras de logistiska konsekvenserna av konflikten och hur problem som uppstått hanteras av olika aktörer i konfliktens olika skeden. Syftet med projektet är att se vilka aktörer som påverkas, hur de påverkas, vilka åtgärder de har tagit och kan ta för att minska konsekvenserna samt vilka effekterna har blivit i form av förändrade godsflöden, val av trafikslag och kostnader. Detta undersöks med hjälp av intervjuer, workshops, analys av företagsdata, AIS-analys och beräkning av ekonomiska och miljömässiga effekter.