Bild
Lösningar för hållbar energi
Foto: Shutterstock: petrmalinak
Länkstig

Mot långsiktigt hållbara industriella energisystem - hållbara innovationer, värdekedjesamarbeten och affärsmodellutveckling

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 240 747 SEK
Projekttid
2016 - 2019
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Kort beskrivning

Projektet avser att ta fram en förklaringsmodell för framgångsrika värdekedjesamarbeten baserat på olika organisatoriska förutsättningar. Det ska också ta fram en guide för företag som vill ingå samarbeten över hela värdekedjan som kan användas för affärsmodellsutveckling över företags- och industrigränser. Detta ska göras genom en intervjubaserad flerfallsstudie. Energimyndigheten bedömer projektets potential att bidra till förbättrad livscykelprestanda för produkter som god.