Bild
Containerfartyg och vy över Göteborgs hamn
Foto: Göteborgs hamn
Länkstig

DREAMIT 2.0 - Effektiv accesshantering

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Samarbetspartners
SSPA Consenso
Finansiär
FFI, Fordonstrategisk forskning och innovation genom Vinnova samt Logistik och Transport Stiftelsen LTS

Kort beskrivning

Dåligt informationsutbyte i dagens intermodala transportsystem innebär höga kostnader, långa köer och väntetider och negativ miljöpåverkan vid lossning och lastning av containrar i hamnterminaler. När lastbilar och tåg anländer till hamnterminaler har de inte tillgång till rätt containrar vid rätt tidpunkter. Detta beror på att lastbilar anländer oanmälda till hamnterminaler vilket medför att terminaloperatörerna inte kan förbereda deras ankomster. Tågen följer förbestämda tidsscheman men kan inte vid förseningar informera hamnterminalerna om ny ankomsttid. Syftet med DREAMIT 2.0 är att undersöka hur effektiv accesshantering kan minska turnaround-tiderna för lastbilar och tåg i hamnterminaler genom ett automatiserat utbyte av relevant information.

DREAMIT 2.0 kommer att undersöka hur effektiv accesshantering kan minska turnaround-tiderna för lastbilar och tåg i hamnterminaler genom ett automatiserat utbyte av relevant information. Projektet kommer även att vidareutveckla automatisk informationsdelning, ta fram affärsmodeller, samt mäta och utvärdera de ramverks som har implementerats i det tidigare projektet DREAMIT men som ännu inte blivit mätta och utvärderade.

beskrivning av hur inblandade i transportkedjan önskar få information vid olika tidpunkter
Foto: Stefan Jacobsson

Forskningsfrågor

1. Utveckling: Hur kan relevant information utbytas automatiskt mellan fordon och terminal, så den inte upplevs som stressande för chaufförer?
a. Hur ser en sådan design av en tjänst ut och hur kan den implementeras?
b. Hur kan man skala upp en sådan lösning till en molnbaserad tjänst?

2.  Affärsmodeller: Hur ser affärsmodellerna ut vid effektiv accesshantering?

3. Mätning och effekter:
a. Vilka effekter har accesshanteringstjänsten ”automated gate services” på turnaround-tiden för lastbilar?
b. Vilka effekter har utbytet av relevant information (en vecka före, en dag före och två timmar före ankomst av lastbilar och tåg) på turnaround-tiderna för lastbilar och tåg?

Medverkande parter

SSPA är huvudsökande för projektet. Övriga parter är Handelshögskolan i Göteborg, AB Consenso (projektledare), APM Terminals Gothenburg AB, Volvo, GDL Transport AB, Tjörns bilservice, Vänerexpressen i Sverige AB, och EVRY Sweden AB.

Medverkande forskare från Handelshögskolan

Johan Woxenius, professor
Zeeshan Raza, postdoktor