Bild
Lastbilar på kö i hamn
Foto: Shutterstock: Malshak
Länkstig

Miljöstyrande avgifter och incitament för hamnar

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
1 100 000 till institutionen
Projekttid
2016 - 2020
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Kort beskrivning

Miljöpåverkan från transporter till och från hamnar behöver minska. Det finns också ett växande intresse för hamnar att profilera sig som gröna, där hållbarhet- och miljöfrågor i större grad integreras i hamnens övergripande strategier. Syftet med projektet är att undersöka hur miljödifferentierade avgifter och incitament i hamnar kan minska klimatpåverkan och förbättra luftkvaliteten i hamnstaden genom minskad miljöpåverkan från de olika trafikslag som trafikerar hamnarna. Projektet är tvärvetenskapligt och avgifter och incitament analyseras utifrån miljömässiga, juridiska, politiska och logistiska perspektiv. Projektet genomfördes gemensamt av forskare på IVL, Göteborgs universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, samt hamnarna i Stockholm, Göteborg och Trelleborg.