Göteborgs universitet
Bild
Sveriges entreprenöriella ekosystem
Länkstig

Sveriges entreprenöriella ekosystem

Ett entreprenöriellt ekosystem består av individer och organisationer på olika nivåer. Företagen, akademin och politiken har alla viktiga roller i ett sådant ekosystem. Deras samspel måste fungera för att säkerställa en frodig och långsiktig tillväxt. I boken "Sveriges entreprenöriella ekosystem – Företag, akademi, politik" hörs 32 ledande röster från näringslivet, akademin och policysfären.

I boken diskuteras frågor som: Hur stödjer vi bäst innovationsprocesser? Hur tränar vi företagare för att växa? Hur kan akademin och näringslivet samverka? Och hur bör framtidens universitet se ut?

Läs också om ett kämpande, svenskt medicintekniskt företag, om hur tonsättare får betalt för sina verk, om det svenska akademiska systemets fördelar och tillkortakommanden, om hur man kan ”jamma” fram kreativitet i sin organisation, och om hur nationalekonomin som ämne skulle se ut om Entreprenören fick en plats i modellerna.

Boken Sveriges entreprenöriella ekosystem

ISBN: 978-91-977728-4-6
Utgivare: ESBRI, 2016
Redaktörer: Maureen McKelvey & Olof Zaring
Förlagsredaktörer: Jonas Gustafsson & Åse Karlén
Design & illustration: BrunzellDesign.com

Stöd har erhållits från: Scancor, Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur samt Vinnova.

Författarna ansvarar själva för innehållet i de olika kapitlen.

Ladda ner boken eller utvalda kapitel

Att ladda ner boken som PDF är kostnadsfritt. Tryckta ex finns att beställa från Adlibris och Bokus.

Omslag

Förord och innehållsförteckning

Kapitel 1: Inledning
Maureen McKelvey och Olof Zaring

Kapitel 2: Forskningen om innovation och entreprenörskap ur ett kunskapsperspektiv
Maureen McKelvey och Olof Zaring

Kapitel 3: Nationalekonomin som den kunde ha blivit
Sidney Winter

Kapitel 4: Kollektiv kreativitet som innovationsmotor
Mats Magnusson och Jennie Björk

Kapitel 5: Tillväxtens realiteter i ett medicintekniskt uppstartsbolag
Jens Laage-Hellman och Maureen McKelvey

Kapitel 6: De ofrivilliga entreprenörerna
Staffan Albinsson

Kapitel 7: Entreprenörskap bland forskare
Karl Wennberg

Kapitel 8: Akademiska patent
Evangelos Bourelos, Maureen McKelvey och Olof Zaring

Kapitel 9: Innovation genom forskning och långsiktig samverkan mellan akademi och näringsliv
Anne-Marie Hermansson, Rolf Andersson, Anette Larsson och Claes Ahlneck

Kapitel 10: Förnyelsens källor
Magnus Holmén och Daniel Ljungberg

Kapitel 11: Kan universitet och högskolor vara både höger- och vänsterhänta?
Håkan Ylinenpää

Kapitel 12: Är svenska universitet kreativa?
Bo Rothstein

Kapitel 13: Framtidens universitetslandskap
Mats Benner och Madelene Sandström

Kapitel 14: Tillståndet för utbildningar i entreprenörskap vid Sveriges lärosäten
Olof Zaring, Ethan Gifford och Maureen McKelvey

Kapitel 15: Att träna företagare som står inför en tillväxtfas eller viktig förändring
Magnus Klofsten, Lars Malmström och Dylan Jones-Evans

Kapitel 16: Innovation och entreprenörskap
Hans Landström

Kapitel 17: Att stimulera och stödja innovationsprocesser
Elisabeth Sundin, Karin Berglund och Susanne Andersson

Kapitel 18: Social innovation och socialt entreprenörskap
Maureen McKelvey och Olof Zaring

Kapitel 19: Det finns (änna) inga patentlösningar i innovationspolitiken. Eller?
Ove Granstrand

Kapitel 20: Från utbildning, forskning och innovation till växande företag och stigande välstånd
Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson

Kapitel 21: Sverige i globala värdekedjor
Enrico Deiaco och Stefan Jonsson

Kapitel 22: Hur ett Schumpeterianskt perspektiv kan leda till bättre innovationspolitik
Maureen McKelvey och Olof Zaring

Om författarna och organisationerna

Lanseringsseminariet 15 juni 2016

Boken lanserades vid ett seminarium 15 juni 2016, där flera av författarna medverkade.

ESBRIs artikel om lanseringsseminariet

Webb-tv

Inbjudan till seminariet, 2016-06-15