Länkstig

Nya paradigmer för hållbar och innovationsledd ekonomisk tillväxt: självförstärkande system för kunskap, geografi och förändring

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Avdelningen för innovation och entreprenörskap

Kort beskrivning

Detta projekt introducerar ett nytt sätt att tänka på ekonomisk tillväxt. Det finns ett ökat behov av att utveckla ett nytt angreppssätt som inte bara tar upp resurshållbarhet utan också egenskaperna hos en modern, kunskapsintensiv ekonomi. Fokus ligger alltså på innovationsdriven tillväxt som i sin tur genereras via självförstärkande kunskapsmiljöer, både på sektorsnivå och när det gäller den svenska ekonomin som helhet. För att förstå denna dynamik används en nätverksanalys och simuleringsmetod, baserad på ett synsätt där ekonomin är sammankopplad på mikronivå. Målet är att se ekonomisk tillväxt som ett resultat av en framväxande nätverksstruktur som är en följd av att flera generationer av företag stärker sin produktkunskap och sina organisatoriska rutiner.