Göteborgs universitet
Bild
Bild på jordglob
Foto: Valentin Antonucci
Länkstig

Visiting Professors Programme

Visiting professors Programme (VPP) är ett strategiskt samarbete, mellan näringslivet i Västsverige och Handelshögskolan. Syftet med samarbetet är att höja skolans kvalitet och stärka den internationella konkurrenskraften. På Institutet för innovation och entreprenörskap har vi fyra professorer inom Visiting Professors Programme, Sharmistha Bagshi-Sen, Astrid Heidemann Lassen, Guido Buenstorf och Nathalie Lazaric.

Sharmistha Bagshi-Sen

Sharmistha Bagshi-Sen är professor på University of Buffalo, USA. Hon utsågs till ordförande för Institutionen för geografi vid University at Buffalo-State University of New York under hösten 2010. Innan dess arbetade hon som co-direktör för the Institute for Research and Education on Women and Gender vid University at Buffalo. Hon fick sin doktorsexamen från University of Georgia 1989.

Läs mer om Sharmistha här.

Astrid Heidemann Lassen

Dr. Astrid Heidemann Lassen är docent i Innovation Management på Center for Industrial Production, vid Aalborg University, Danmark. Där fick hon har också sin doktorsexamen i Corporate Entrepreneurship. Astrids nuvarande forskning är särskilt inriktad på Knowledge-Intensive Entrepreneurship.

Läs mer om Astrid här.

Guido Bünstorf

Guido Bünstorf är professor i nationalekonomi på Universität Kassel, Tyskland och vice direktör för INCHER-Kassel, som är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning om högre utbildning. Innan han kom till Kassel, var han forskargruppsledare vid Max Planck Institute of Economics, Jena, Tyskland och gästpostdoktor vid Carnegie Mellon University (Pittsburgh, USA).

Läs mer om Guido här.

Nathalie Lazaric

Nathalie Lazaric är professor vid Centre National de la Recherche Scientifique i Frankrike. Hennes huvudområden inom forskning inkluderar evolutionära teorier, organisatoriska rutiner och vanor, hållbar konsumtion, ekologiska innovationer och smart innovation inom energi och mobilitet.

Snart kan du läsa mer om Nathalie här.

Sharmista Bagchi-Sen