Göteborgs universitet
Bild
En grupp människor står framför grönskande område i Afrika.
Länkstig

Hållbarhetspris till geografistudent

Geografistudenten Elsa Wallin reste till Kenya för att skriva examensarbete i kulturgeografi och undersöka hur resursfördelning ser ut bland småskaliga jordbrukare. Nu tilldelas hon Gothenburg University's Sustainability Thesis Award för sin insats.

GUSTA-priset, som är en förkortning av Gothenburg University's Sustainability Thesis Award, lyfter fram de studenter vid Göteborgs universitet som med sitt engagemang har bidragit till enastående prestationer inom ämnet hållbar utveckling.

Elsa Wallin tog våren 2023 examen från kandidatprogrammet i geografi och är en av mottagarna av årets GUSTA-pris. 

– Mitt examensarbete i kulturgeografi fokuserade på vilka barriärer som finns för män och kvinnor för införandet av naturpositiva lösningar i jordbrukssektorn i Västra Kenya. 

– Jag kom i kontakt med organisationen jag gjorde kandidatarbetet med när jag gjorde praktik på FNs högkvarter i Genève. Kenya var det land som deras forskningschef utgick från. Därför blev det relativt naturligt att jag skulle skriva mitt arbete just där, säger Elsa Wallin. 

Jordbrukssektorn bidrar till klimatförändringar och stor förlust av biologisk mångfald Omställningsarbetet är brådskande, varför NATURE+, ett globalt initiativ för jordbruksutveckling, stödjer småskaliga bönder i bland annat Kenya att ställa om till mer hållbara jordbruks- och livsmedelssystem.

– Trots att jämställdhet genomsyrade utvecklingsprojektet NATURE+ saknades det kunskap om de mest effektiva sätten att minska skillnader i resursfördelning mellan könen inom jordbrukssektorn. Det var det jag undersökte i mitt examensarbete.

I studien intervjuades totalt 18 män och kvinnor som var småbrukare och byledare i Nyakach, Kenya.

– Framförallt var det väldigt givande att få förtroendet att ta del av småbrukares personliga tankar och känslor, och jag fick en mycket djupare förståelse för de utmaningar regionen står inför, säger Elsa Wallin.

Resultatet visar att framför allt kvinnors möjligheter att införa naturpositiva metoder i jordbruket är begränsade. Kvinnorna var framför allt begränsade av ekonomiska och sociala resurser men också av mindre fysiska resurser i form av äganderätt av mark.

– Jag kom fram till att genusspecifika åtgärder krävs för att NATURE+ med större framgång ska kunna stödja manliga och kvinnliga jordbrukare i regionen och öka jämställdheten på ett hållbart sätt.

Ladda ner Elsa Wallins examensarbete i kulturgeografi: ”Småskaligt jordbruk, genusrelationer och resursfördelning: barriärer för införandet av naturpositiva lösningar i västra Kenya” från GUPEA: https://hdl.handle.net/2077/77372

AV: JENNY MEYER

 

Elsa Wallin
Elsa Wallin

Om Elsa Wallin

Namn: Elsa Wallin

Från: Växjö

Studerar: Kandidatexamen i geografi vid Göteborgs universitet. Läser nu ett masterprogram i Agroekologi vid SLU i Alnarp.

Gör på fritiden: Vandrar och lagar mat, framför allt nu med alla goda svenska grönsaker som finns tillgängliga.

Framtidsplaner: Vill arbeta med internationell och europeisk policy inom jordbrukssektorn.