Länkstig

Doktorandporträtt – Greta Horn

Med ett långt yrkesverksamt liv som logoped i ryggen bestämde sig Greta Horn för att söka till forskarutbildningen i nordiska språk. Forskarstudier är en enorm möjlighet att få ägna sig åt det man verkligen brinner för och Greta rekommenderar alla intresserade att söka en doktorandplats.
- Vill du utvecklas och hela tiden lära dig nya saker i en inspirerande och kreativ miljö på universitetet så bör du ta chansen, säger Greta.

Bild
Greta Horn, doktorand i nordiska språk.
Greta Horn, doktorand i nordiska språk.
Foto: Jessica Oscarsson

Varför valde du att söka en doktorandtjänst i nordiska språk?

- Jag började läsa engelska på universitetet, skulle sedan bara ta någon kurs i svenska och blev fast! Det är ju så roligt att lära sig mer om det språk man omges med dagligen. Jag tog en magisterexamen i svenska språket och sökte sedan en doktorandtjänst i nordiska språk, för att jag är intresserad av språk och kommunikation både ur ett detaljperspektiv och ur ett vidare perspektiv som har att göra med hur vi gör när vi kommunicerar, hur vi skapar vår identitet genom hur vi pratar och hur vårt språk förändras och formas eller kanske snarare hur vi formar det.

Vad handlar ditt doktorandprojekt om?

- Mitt avhandlingsprojekt handlar om dialektforskning inriktad på skånska, eftersom jag har rötter i Skåne. Jag är intresserad av att studera hur dialekter utjämnas och på vilket sätt, och skånskan är inte så välundersökt i detta avseende. I mitt avhandlingsprojekt vill jag kartlägga hur yngre och äldre människor talar skånska idag, men också hur de identifierar sig med dialekten och hur den blivit som den är.

Hur är det att vara doktorand vid Institutionen för svenska språket?

- Att vara doktorand på institutionen väldigt roligt. Det finns så många kunniga, kloka människor att fråga eller diskutera med och vi har även förmånen att vara en ganska stor doktorandgrupp, där klimatet verkligen är generöst och stöttande. Det kan vara ganska ensamt att vara doktorand, eftersom ingen delar ens projekt och alla har olika arbetsuppgifter, så det är värdefullt att man har en doktorandgrupp som man känner tillhörighet i.

Finns det en typisk arbetsdag för doktorander?

- Arbetsdagen formas ganska mycket av en själv, så det gäller att ha disciplin, eget driv och att dela in dagen i arbetspass. Förutom allmänna saker som att svara på mejl och närvara vid möten och seminarier så går doktoranden kurser och gör uppgifter i samband med dem eller ägnar sig åt sitt avhandlingsprojekt i form av t.ex. inläsning i ett ämne, materialinsamling eller skrivande. Varje doktorand har handledare som hjälper en att styra upp sitt arbete, så helt ensam är man inte. Dessutom deltar man i arbete på institutionen och samarbetar med olika lärare och forskare och andra doktorander.

Vad är det bästa med doktorandlivet?

- Fördelen med doktorandlivet är att det är frihet under ansvar. Fyra år kan verka som en jättelång tid, men man inser ganska snart att det är mycket man ska hinna med under dessa fyra år. Men det är en enorm möjlighet att få ägna sig åt det man verkligen gillar och brinner för, så vill du utvecklas och hela tiden lära dig nya saker i en inspirerande och kreativ miljö på universitetet så bör du ta chansen!

Om Greta

Doktorerar i: Nordiska språk

Påbörjade forskarutbildningen: 2019

Utbildning: Legitimerad logoped. Magister i svenska språket.