Länkstig

Doktorandporträtt – Abraham Yeshalem

Abraham Yeshalem började som praktikant på institutionen för svenska språket 2016. Två år senare sökte han till forskarutbildningen i svenska som andraspråk och efter ett år som doktorand känner han sig lyckligt lottad som har hamnat på en så bra arbetsplats.

Bild
Abraham Yeshalem, doktorand i svenska som andraspråk.
Abraham Yeshalem, doktorand i svenska som andraspråk.
Foto: Jessica Oscarsson

– Alla kollegor, i alla delar av verksamheten, är väldigt stöttande och välkomnande. Man kan säga att det finns en familjär laganda.

Varför valde du att söka en doktorandtjänst i svenska som andraspråk?

– Det finns flera anledningar. Jag har en utbildningsbakgrund som anknyter till både undervisning och språk. På det sättet var jag redan bekant med ämnesområdet och svenska som andraspråk är verkligen ett intressant forskningsområde – speciellt med den situation Sverige är i nu. Samhället blir allt mer flerspråkigt samtidigt som de sociolingvistiska och socioekonomiska aspekterna av minoriteter hela tiden har varit en fråga i samhället. Jag ville engagera mig i den vetenskapliga diskussionen inom området och doktorandstudierna gav mig en sådan möjlighet.

Vad handlar ditt doktorandprojekt om?

– I stora drag kan man säga att jag undersöker flerspråkiga familjer och deras interaktion. I flerspråkiga familjer finns det ibland barn som är födda i Sverige och som pratar flytande svenska men kanske har svårare med föräldrarnas modersmål. Samtidigt kan föräldrarna ha svårt att lära sig svenska på samma nivå som barnen. På grund av detta har föräldrar och barn ibland inte ett gemensamt starkt språk, utan flera språk som samsas. Det är den här situationen jag ska försöka undersöka och kartlägga.

Finns det en ’typisk arbetsdag’ för doktorander?

– Jag vet inte riktigt om det finns en sån. Mina arbetsdagar innebär ofta en kombination av att läsa och skriva mycket – om jag inte måste gå på en föreläsning, ett seminarium eller har en presentation att hålla. Det är mycket att göra så om jag hinner med en bråkdel av allt jag har planerat en dag så är jag nöjd med det. Något jag har lärt mig såhär långt är att produktiviteten varierar från dag till dag.

Vad är det bästa med doktorandlivet?

– När du är doktorand i Sverige så är du både studerande och anställd samtidigt och det är verkligen ett privilegium. Jag tycker att en riktig anställning ger arbetet en extra mening. Doktorandlivet i sig är också väldigt givande men det är samtidigt stressigt och utmanande. Du får verkligen sätta din egen självdisciplin och ditt engagemang på prov.

Har du några tips till den som vill söka en doktorandtjänst? Vad ska man tänka på?

– Mitt första tips är att du ska se till att vara genuint intresserad av forskningsfältet och det ämne du väljer. Forskarstudier är första steget till en livslång karriär – alltså blir det personliga intresset avgörande. Det andra tipset är att du måste lägga ner mycket tid på förberedelser innan du överhuvudtaget börjar läsa utlysningar. Det är viktigt att vara bekant med all litteratur kring ämnet och din projektidé måste var väl genomtänkt. På det sättet blir det lättare att skriva den forskningsplan som ofta krävs för att söka till forskarutbildningen.

FAKTA

Doktorerar i: Svenska som andraspråk

Påbörjade forskarutbildningen: 2019

Utbildning: Kandidat- och masterexamen i Teaching English as a Foreign Language and Literature från universitetet i Addis Abebas, Etiopien. Master i Comparative and International Education från universitetet i Oslo.