Göteborgs universitet

Disputerade vid institutionen

Varje år disputerar 3–4 doktorander i något eller några av våra forskarutbildningsämnen. Doktorandernas avhandlingar publiceras digitalt och finns tillgängliga på Göteborgs universitetsbibliotek.