Länkstig

Karin Helgesson

Prefekt

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
E337
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Karin Helgesson

Forskning

Mina forskningsintressen rör språk och samhälle, till exempel språket i arbetslivet och språket i myndighetskommunikation, och särskilt då hur vi med texter förhandlar och omförhandlar vår bild av verkligheten. Min forskning är knuten till institutionens profilområde Text och kontext.

De senaste åren har jag forskat om kommunal information bland annat undersökt vilka medborgarroller som konstrueras i ett kommunalt informationsmaterial om sopsortering och hur kommuner utformar texter för att locka nya invånare.

I min avhandling från 2011, Platsannonsen i tiden. Den orubricerade platsannonsen 1955–2005, analyserar jag den orubricerade platsannonsens förändring under femtio år, bland annat hur det i platsannonsen utvecklas fasta konventioner för form och innehåll och hur konstruktionen av den ideala medarbetaren förändras under perioden.

Undervisning

Jag är universitetslektor i svenska och undervisar främst i textanalys och retorik.

Uppdrag

För närvarande är jag prefekt vid institutionen. Tidigare har jag bland annat varit utbildningsansvarig och viceprefekt för grundutbildningen samt studierektor för Språkkonsultprogrammet.