Länkstig

Helén Sandström

Administrativ chef, inst

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
E331
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Helén Sandström

  • arbetsledare för administrationen
  • administrativt stöd åt institutionsledningen
  • ansvar för personalfrågor
  • tjänsterumsfördelning och utrustning

 

Fotograf: ICS