Länkstig

Martin Svensson Ekström

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
D451
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Martin Svensson Ekström

Forskare, lärare

 • Telefontid: efter överenskommelse via e-post
 • Besökstid: torsdagar, efter överenskommelse

Bakgrund

Jag är i grund och botten litteraturforskare, och har skrivit de kinesiska delarna i Natur & Kulturs litteraturhistoria (2021). Jag skriver främst om tidig kinesisk poesi, poetik och tankehistoria, men även om tidig grekisk och romersk poetik, och om den svenska sinologins uppkomst under det sena 1600-talet. Min bok Origins of Chinese Literary Hermeneutics (SUNY Press) publiceras i december 2023.

Forskning

Mina senaste artiklar handlar om tidig grekisk och kinesisk språkfilosofi, om poetik och metapoesi i kinesisk fu-poesi ("rapsodin"), och om hur fu-poesin förhåller sig till den västerländska ekfrasens teori och praktik. På ett mer teoretiskt plan intresserar jag mig för den jämförande—"komparativa"— litteraturvetenskapens och filosofins strategier och metodologier.

Mitt nästa större projekt—med den preliminära titeln The Phantasmatic Crypt—är en "komparativ" studie i hur tidiga kinesiska och grekiska tänkare utvecklade sina respektive teorier om "metaforiskt" språkbruk. Jag arbetar också på en studie och översättning av Förvandlingarnas bok (eller Zhouyi) för Bakhåll förlag

Seminarieverksamhet

Tillsammans med mina kollegor Fredrik Fällman och Elena Pollachi arrangerar jag The Bernhard Karlgren Seminar Series.

Artiklar

 • MSE Metaphor of Metaphora
 • MSE Editor's Postface
 • MSE Sino-methodologies, a draft
 • MSE Does the Metaphor Translate?
 • MSE Phantasmatic Tomb
 • MSE One Lucky Bastard
 • MSE Inscripton and re-reading
 • MSE Illusion, Lie, and Metaphor
 • MSE Comparative Poetics in the Raw
 • MSE The Value of Misinterpretation
 • MSE Academic Imaginary (Chinese)
 • MSE Glossa Sacra
 • MSE Translatio

Undervisning

Jag undervisar i kinesisk litteraturhistoria, kinesisk idéhistoria, modern kinesisk skönlitteratur, samt i klassisk kinesiska. Jag ger även de fristående kurserna "Modernismens Fantasm" (KI2103), "Omläsningar: kinesiska tanketraditioner" (KI2104), och (på institutionsnivå) "Thinking Translation" (SPL133), "Att översätta språk och kultur" (SIK223; med Anna-Lena Fredriksson), och "Global Modernisms" (SPL291; med Andrea Castro, Marius Hentea, Linda Karlsson Hammarfelt och Malin Podlevskikh Carlström).

Videoföreläsningar