Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fredrik Fällman

Viceprefekt

Institutionen för språk och
litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
F441
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
F441
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Fredrik Fällman

Forskare, lärare, docent i sinologi.

Bakgrund

Efter grundläggande studier i Stockholm studerade jag i Beijing (kinesiska språket) och Wuhan (modern kinesisk historia) under 1990-talet, och disputerade 2004 vid Stockholms universitet på en avhandling om ”kulturkristna” i dagens Kina. Jag har varit gästforskare vid Chinese Academy of Social Sciences (2003) och vid Renmin University of China (2007), och även Distinguished Adjunct Researcher vid det senare 2010-2014. Koordinator vid Nordiska Konfuciusinstitutet i Stockholm 2005-2006 och forskare vid Kungliga Vitterhetsakademien 2007-2011. 2012-2013 var jag Senior Research Fellow vid City University of Hong Kong. Återkommande föreläsningar vid olika universitet i Kina, t.ex. Fudan University (Shanghai), Chinese University of Hong Kong och Central China Normal University (Wuhan).

Undervisning

Jag undervisar på alla nivåer i kinesiska, både språkkurser och om kinesisk äldre och modern historia, idéhistoria och religion, propaganda mm.

Forskning

Jag började intressera mig för religionens roll i Kina som student i Beijing på 1990-talet och har sedan rört mig från ett historiskt perspektiv till att idag främst fokusera på samtida fenomen. Kinesiska intellektuellas, författares, konstnärers och andra kulturpersonligheters trosföreställningar intresserar mig särskilt. Jag har under senare år också kommit att fördjupa mig i religions- och etnicitetspolitiken och dess praktiska följder. För närvarande arbetar jag med propagandaspråk och nationalismens roll i propagandan. Sinologins roll i det kulturella utbytet mellan Kina och Väst är också ett av mina intresseområden.

Jag föreläser också ofta utanför universitetet, deltar i debattpaneler och leder samtal om Kina-relaterade frågor.

Samtal med Liao Yiwu 5 juni 2015 (Göteborgs stadsbibliotek)