Göteborgs universitet
Länkstig

Bernhard Karlgren, seminarieserie

Seminarieserien utgår ’geografiskt’ ifrån Kina och kinesiska traditioner, men med inriktning mot metodologiska och teoretiska frågeställningar inom humaniora. De inbjudna föreläsarna representerar i flera fall sinologins yttersta forskningsfront, och presenterar sina pågående arbeten i skärningspunkterna mellan sinologi och antropologi, arkeologi, lingvistik, litteraturteori, religionsvetenskap och översättningsteori.

Seminarieserien är en del av utvecklingen av kinesiskaämnet vid Göteborgs universitet, och leds av Fredrik Fällman, Elena Pollacchi och Martin Svensson Ekström, alla docenter i sinologi med forskningsinriktning på religion respektive litteratur.

Hittills har seminarieserien haft besök av bl.a. Wolfgang Behr (Zürich), Carine Defoort (Leuven), Anna Gustafsson Chen (översättare), Göran Aijmer (Göteborg), Eric Hayot (Penn State) och Lothar von Falkenhausen (UCLA).

Många seminarier spelas in och läggs ut här.

Vårterminen 2023

Höstterminen 2022

Höstterminen 2021

Vårterminen 2021

Vem var Bernhard Karlgren?

Bernhard Karlgren (1889-1978) var professor i östasiatiska språk vid Göteborgs högskola, och dess rektor 1931-36. Karlgren – en av 1900-talets mest betydelsefulla sinologer – är främst känd som lingvist, men skrev under senare delen av sitt liv en rad betydelsefulla kulturhistoriska arbeten i vilka rigorös filologi förenas med ett uttalat intresse för metodologiska frågeställningar.

Bernhard Karlgren
Bernhard Karlgren
Foto: Källa: Östasiatiska Museet

Föreläsningar 2020-2021

Video (55:32)
Boris Maslov: Cross-Historical Comparison in Literary Studies
Video (53:25)
Chloë Starr: The Bible in Modern Chinese Fiction
Video (44:49)
Chris Berry: Taiwanese-Language Cinema in the Martial Law Era as a Cinema of the Cold War

Föreläsningar 2019

Video (52:05)
Erik Schluessel 2019-12-11; A Colonial Muslim History of Qing Central Asia: Revisiting Sayrami's Tarikh-i Hamidi
Video (54:38)
David W Pankenier, 2019-05-02; A Chinese Mythos of Mantic Turtles, Number, and Celestial Inspiration
Video (50:47)
Imre Galambos 2019-09-30; Claims of Ownership in Manuscripts from Dunhuang
Video (28:49)
Yegor Grebnev, 2019-04-15; Relocation of the capital as the leitmotif in the Shang shu and its historical implications
Video (1:14:17)
David Holm, 2019-05-27; Methods of Analysis for Vernacular Character Texts: Taking Complexity and Emergence into Account
Video (57:11)
Gerda Wielander 2019-02-27; Chinese Happiness: Can the Chinese Dream Make People Happy?

Föreläsningar 2018

Video (38:39)
Astrid Moller-Olsen 2018-11-14; Flora Nostalgia: Plants and the Smell of Place in Sinophone Fiction
Video (36:38)
Zhang Longxi 2018-10-01
Video (1:12:56)
David Lebovitz 2018-04-10; Prosody, Paratext, Content and Form in the Tsinghua *Rui Liangfu bi Manuscript