Bild
latinsk text inhuggen i sten
Länkstig

Latin, magisterexamen 60 hp

Rekommenderad studiegång för magisterexamen i latin vid institutionen för språk och litteraturer. Se också länk till lokal examensbeskrivning, där anges vilka regler som gäller för examen.