Bild
Länkstig

Latin, kandidatexamen 180 hp

Rekommenderad studiegång för kandidatexamen i latin vid institutionen för språk och litteraturer. Så här kan din studiegång läggas upp termin för termin beroende på om du läser på campus eller på nätbaserad distans. Se också länk till lokal examensbeskrivning, där anges vilka regler som gäller för examen.