Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Liberal Arts-studenter pluggar i solen.
Länkstig

Liberal arts, kandidatprogram

Program
H1LIB
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G24A
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Kort om programmet

Programmet vänder sig till dig som söker en utmaning och vill ha en avancerad utbildning i klassisk humanvetenskap. Vi är i dagsläget det enda nordiska lärosäte som erbjuder Liberal Arts som eget huvudområde.

Om utbildningen

Ett centralt inslag i programmet är tvärvetenskapligt – filosofi, idéhistoria, litteraturvetenskap och klassiska språk (latin och antik grekiska) studeras i samspel med varandra och med ämnen som exempelvis astronomi, matematik, biologi, vetenskapsteori, filologi och retorik, vilket ger dig som student en sällsynt inblick i olika angreppssätt och forskningsvinklar på ett och samma fenomen.

Viktigt för studierna är de mindre läsgrupper du kommer att ingå i. Individuell uppföljning av dina studier sker löpande under programmets gång.

Intensiv djupläsning av filosofiska och skönlitterära originalverk ur den västerländska traditionen från antiken till 2000-talet tränar dig i kritisk analys, självständigt tänkande, vetenskaplig metod och hållbar argumentation.

Blir du antagen har du tre intensiva och krävande år framför dig som kommer att ge ett resultat vars värde är beständigt, oavsett om du efter avslutade studier väljer att gå ut i yrkeslivet eller fortsätta studera.

Liberal Arts utgörs helt av tvärvetenskapliga tematiska kurser som är unika för programmet. Tillgodoräknanden av tidigare studier i närliggande ämnen är därför normalt inte möjliga. Delar av programmet kan komma att ges på engelska.

Läs mer i utbildningsplanen för Liberal Arts, kandidatprogram.

Det är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori som ger programmet. Länk till institutionens sidor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Studenterna på programmet skriver rapporter om sin praktiktid på programmets blogg liberalarts.blogg.gu.se.

Efter studierna

Kandidatprogrammet Liberal Arts är en bred
humanistisk utbildning med tyngdpunkt på
kritiskt tänkande, diskussion och analys. Du
får en gedigen bas för såväl fortsatta studier
som en yrkeskarriär. Bildning får du på köpet.

Om du vill kan du sedan läsa vidare på vårt forskningsförberedande
program i filosofi och filologi.

Så är det att plugga

Undervisningen

Om undervisningen under pandemin

Viktig tilläggsinformation mot bakgrund av coronapandemin: Tills vidare sker undervisning och examination på campuskurs online. Beslut om höstterminen 2021 tas i april.
Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/digitalt-och-distans-aven-under-varterminen

Vår institution finns på Humanisten, Renströmsgatan 6.

Studier utomlands

Under programmets femte termin finns det möjlighet att göra praktik eller någon form av projekt utomlands. Exempelvis har våra studenter gjort praktik på ambassader och kommunikationsbyråer i Nordamerika och Asien.