Göteborgs universitet
Bild
Bild på studenter som pratar med varandra.
Foto: Johan Wingborg, Göteborgs universitet

Praktiknära studier

Ta del av en lärorik och berikande studietid med oss som ger dig den erfarenhet och kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Välkommen att utforska din framtid hos oss!

Som student finner det flera möjligheter för praktiknära studier! Praktiknära studier, eller fältförlagda studier som det också kallas, innefattar studiemoment tillsammans med en verksamhet, alltså med fältet du utbildar dig inom. Med praktiska inlärningsmoment får du en möjlighet att tillämpa teorin du lär dig. Socionomutbildningen har fältstudier under termin 3 och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på termin 5. På våra kurser och program på avancerad nivå finns även där flera möjligheter för praktiknära studier.

Fältförlagd socionomutbildning

Ta chansen att få praktisk erfarenhet och unik inblick i socionomyrket! Få det bästa av två världar och förlägg dina tre första terminer vid vår filial i östra Göteborg. Här flätas teori ihop med konkreta handlingsinriktade projekt tillsammans med barn, ungdomar och vuxna från området. 

Verksamhetsförlagd utbildning

Under kursen "Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)" får du som socionomstudent vara på en arbetsplats där socialt arbete bedrivs. Du får också handledning av din VFU-handledare. Kursen ger 30 högskolepoäng och pågår under 20 veckor. Här stärker du dina kunskaper och förbereder dig för socionomyrkets utmaningar!

Fältstudier

Foto: Natalie Greppi

Som socionomstudent får du under två veckor möjlighet att delta i en verksamhet och skriver sen en akademisk rapport tillsammans med en studiekamrat. Genom att delta i möten, intervjuer och observationer får du en unik inblick i socionomens yrkesroll och utvecklar dina kunskaper om socialt arbete. Fältstudierna ger dig praktisk erfarenhet och knyter samman teoretisk kunskap med verklighetens utmaningar.