Bild
Forskningsplattformen MAGS logga.
Länkstig

Maktkritiska och globala studier i socialt arbete (MAGS)

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Forskargruppen MAGS har ett fokus på ojämlikhetsskapande strukturer och processer globalt och lokalt utifrån en maktkritisk och radikal tradition inom socialt arbete.

Om forskargruppen

Makt- och resursojämlikheter tar sig många olika uttryck och bärs upp av flera olika logiker. MAGS ser kolonialism och kapitalism som centrala i (re)produktionen av ojämlika livsvillkor. Detta sätter bland annat fokus på ras/etnicitet, klass, kön, legal status, byråkratiska strukturer och samhällelig segregation.

I strävan att bemöta och förhålla sig till social ojämlikhet och åstadkomma social förändring ser MAGS antikoloniala ansatser, politisk och social mobilisering, mänskliga rättigheter och etiska förhållningssätt som viktiga verktyg.

Teoretiskt, metodologiskt och empiriskt vill forskrgruppen värna öppenhet för både ämnesspecifika, kreativa och gränsöverskridande ansatser.

Publikationer

Forskarnas senaste vetenskapliga publikationer hittar du i Göteborgs universitets publiceringsdatabas (GUP).