Bild
Forskningsplattformen MAGS logga.
Länkstig

Maktkritiska och globala studier i socialt arbete (MAGS)

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Forskningsplattformen MAGS har ett fokus på ojämlikhetsskapande strukturer och processer globalt och lokalt utifrån en maktkritisk och radikal tradition inom socialt arbete.

Forskningsplattformen MAGS

Makt- och resursojämlikheter tar sig många olika uttryck och bärs upp av flera olika logiker. MAGS ser kolonialism och kapitalism som centrala i (re)produktionen av ojämlika livsvillkor. Detta sätter bland annat fokus på ras/etnicitet, klass, kön, legal status, byråkratiska strukturer och samhällelig segregation.

I strävan att bemöta och förhålla sig till social ojämlikhet och åstadkomma social förändring ser MAGS antikoloniala ansatser, politisk och social mobilisering, mänskliga rättigheter och etiska förhållningssätt som viktiga verktyg.

Teoretiskt, metodologiskt och empiriskt vill vi värna öppenhet för både ämnesspecifika, kreativa och gränsöverskridande ansatser.

Publikationer

Forskarnas senaste vetenskapliga publikationer hittar du i Göteborgs universitets publiceringsdatabas (GUP).

Mer forskning om socialt arbete

Forskarna på Institutionen för socialt arbete studerar sociala problem, deras orsaker och konsekvenser för individ, grupp och samhälle.

Forskningsverksamheten vid Institutionen för socialt arbete

Vår forskningsverksamhet drivs av våra forskningsplattformar. En plattform innefattar ett antal forskargrupper som fått i uppdrag att samla och utveckla institutionens forskning inom valda områden.

I plattformarna arbetar forskare med att formulera idéer och ta fram ansökningar till forskningsprojekt. Med en mångfacetterad metodologisk kompetens skapas förutsättningar för nyskapande och dynamiska forskningssamarbeten.